Genom att utvidga sina affärsmöjligheter mot den växande marknaden i Asien har Polygiene Group, en tillverkare av anti-mikrobiella additiv, byggt en stark distributionsrelation med en ny partner i Indien, N9 World Technologies Pvt Ltd. Genom det nya distributionsavtalet har Polygiene öppnat en helt ny marknad för sina produkter, inklusive Polygiene BioMaster™ och andra teknologier från Polygiene Product Protection™.

Målet är att presentera dessa produkter för en större marknad och därigenom ha en strategisk roll i utvecklingen av anti-mikrobiellt skydd samt sprida budskapet om “Mindful Living™” till den indiska marknaden.

”Detta är en fantastisk möjlighet för Polygiene att sprida vår mission kring Mindful Living och lansera en rad nya produkter till en potentiellt enorm marknad”, kommenterar Polygienes CEO, Ulrika Björk. ”Vi är alla väldigt stolta över avtalet med N9WTPL och vi ser fram emot att expandera vårt respekterade varumärke till Indien, som vi tror flera miljoner människor kan gynnas av under de kommande åren”, fortsätter hon.

Gemensamma värderingar
Polygiene och N9 har liknande värderingar och är engagerade i att utveckla och marknadsföra hållbara och innovativa produkter. Deras affärsmodeller och plats på marknaden överensstämmer, och tillsammans ser de stora möjligheter för expansion under det kommande decenniet.

”Vårt partnerskap gör det möjligt för N9WTPL att erbjuda globala antimikrobiella teknologier till den indiska marknaden inom segmenten plast, papper, färg och beläggningar, uppbackat av Polygiene-teamets tekniska expertis och deras historik av global, regulatorisk kompetens”, kommenterar Manish Khambe, Vice President of Global Business Development hos N9.

Båda parter är exalterade över de möjligheter som det nya samarbetet mellan Polygiene och N9 kan generera. ”Vi är väldigt entusiastiska över detta strategiska partnerskap”, kommenterar Vikram Rao, N9 World Technologies Pvt. Ltd. ”Vi tror detta kan hjälpa oss att leverera specialkemikalier inom området för anti-mikrobiella teknologier och uppfylla de krav som nuvarande och framtida segment kräver, både till kunder globalt och i Indien”, tillägger han.