Stockholms tingsrätt meddelade tidigare idag att Swedbanks tidigare VD, Birgitte Bonnesen, har blivit frikänd från anklagelserna om grovt svindleri och röjande av insiderinformation. Även om tingsrätten bedömde att Bonnesens uttalanden i bland annat Di och SvD varit otydliga och ofullständiga, ansåg de att de varit allmänt hållna och “såvitt framkommit i huvudsak korrekta”.

Åtalet har sin bakgrund i huruvida Birgitte Bonnesen försökt dölja de problem som Swedbank hade i processesen för att motverka penningtvätt i Estland under perioden 2007 till 2015. Om det faktiskt uppstått penningtvätt inom Swedbank är ingenting som detta åtal handlat om.

Vid en fällande dom för grovt svindleri hade åklagaren yrkat på minst två års fängelse och “omkring ett år” om domen skulle gälla grov marknadsmanipulation.

Chefsrådmannen Malou Lindblom konstaterade att svindleribrottet är en form av bedrägeri mot allmänheten och att det krävs en vilseledande uppgift för att påverka mottagaren i en viss riktning. För att dömas räcker det inte med att någon lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar central information.

Därför frias Birgitte Bonnesen från alla anklagelser i Stockholms Tingsrätt.

Anklagelserna om insiderinformation handlade om att Bonnesen berättade för storägarna om Uppdrag gransknings första program om banken två dagar innan det sändes, vilket vid tillfället inte var offentliggjord information. Tingsrätten motiverade sin friande dom med att Birgitte Bonnesen endast lämnat allmänna upplysningar om det hon trodde skulle framkomma i programmet.

Rättegången inleddes i oktober 2020 efter att SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade att Swedbank inte lyckades motverka penningtvätt i Estland till fullo under åren 2007-2015. Detta ledde till rekordböter för Swedbank från Finansinspektionen på 4 miljarder SEK och från Stockholmsbörsen på närmare 50 miljoner SEK.