Sammanfattning av Kirkbys VD-kommentarer till Q1 rapporten

Telia fortsätter att fokusera på att bygga lönsam tillväxt och förbättra kapitalallokeringen och kassaflödet under 2023. Under första kvartalet ökade tjänsteintäkterna med 2,4 % för telekomverksamheterna, medan EBITDA minskade något på grund av utmaningar inom TV och Media. Nätverksmoderniseringen fortsätter och 5G-befolkningstäckningen är nu över 75 %, vilket stärker bolagets position som den ledande digitala infrastrukturägaren och operatören i Norden och Baltikum.

Den aktiva kapitalallokeringen fortsätter med en framgångsrik affär på 6,25 miljarder danska kronor (motsvarande ca 9,5 miljarder SEK) för att sälja Telias danska verksamhet till Norlys. Denna avyttring är i linje med Telias strategi att fokusera på marknader där det finns en tydlig väg att säkra och försvara en ledande position.

Transformationen av Telias system, processer och arbetssätt fortsätter, och nedstängning av föråldrad teknik är på rätt spår. Telia fortsätter också att satsa på hållbarhet, med 45 % av totala utsläpp i försörjningskedjan nu täckta av vetenskapsbaserade mål och en ökning av antalet individer som nås genom digital inkludering.

Telia blickar framåt med en oförändrad helårsutsikt och är vaksamma på den fortsatta makroekonomiska osäkerheten. Allison Kirkby, Telias VD och koncernchef, tackar alla Telia-kollegor och samarbetspartners för deras hårda arbete och aktieägare för deras fortsatta stöd, då Telia fortsätter att bygga ett bättre företag för alla.

VD-kommentarerna kan läsas i sin helhet här.

Flera insynsköp i Telia

Efter att rapporten släpptes kom även rapporter om två insynsköp via Finansinspektionens register. Det gäller dels styrelseledamot Tomas Eliasson som köpt aktier för drygt 500 000 SEK och dels chefsjuristen Stefan Backman som köpt aktier för drygt 138 000 SEK.

Dansk avyttring

På tisdagskvällen meddelar man att man avser avyttra sin danska verksamhet till Norlys för en förväntad värdering om 6,25 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 9,5 miljarder kronor.

Bakgrunden är att bolaget vill fokusera på marknader där det finns en tydlig möjlighet att säkra eller och försvara en marknadsledande ställning. Affären väntas slutföras under det första kvartalet nästa år och är villkorad sedvanliga godkännanden från myndigheter och ett godkännande från Norlys aktieägare. Ett slutgiltigt och bindande avtal väntas undertecknas i sommar.

”Transaktionen tydliggör värden både från den fantastiska insatsen hos Telia Danmarks kollegor som under de senaste 18 månaderna har lyckats vända verksamheten, samt från den ledande digitala 5G-infrastruktur som vi har byggt i landet. Efter att transaktionen är slutförd kommer våra danska kunder att ha tillgång till en bredare portfölj av produkter och tjänster från Norlys, och Telia kommer att ha ett större fokus på marknader där vi kan behålla eller utöka ledande positioner”, uppger Telias vd Allison Kirkby.

Värderingen är 8,9 gånger Telia Danmarks rapporterade ebitda för 2022. Kapitalet kommer att användas för att minska skuldsättningen.

Telia är i skrivande stund den klart starkaste aktien på ett ganska surmulet OMXS30 med en uppgång på drygt 5 %.