Idag höjde Riksbanken styrräntan med 50 punkter och det hade förutspåtts olika scenarier, från ingen höjning till en höjning på antingen 25 eller 50 punkter. Eftersom höjningen hade blev som förväntat, så orsakade den ingen större påverkan på marknaden. Enligt Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam, är det dock inte själva höjningen som är mest anmärkningsvärd utan istället Riksbankens prognos för den framtida räntebanan.

– Räntebanan signalerar å ena sidan att Riksbanken inte riktigt är klara med höjningarna och å andra sidan att man inte avser att sänka räntan i någon större utsträckning ens när inflationen kommit ned och ekonomin fortfarande verkar under potentialen. Prognoserna är anmärkningsvärda eftersom det skulle innebära en realränta på 1,8 procent, vilket är extremt högt och långt över den nivå som ekonomer anser vara neutralt, samtidigt som Riksbanken tror att utbudsgapet är negativt 2025, säger Marcus Svedberg, Chefsekonom på Folksam.

Konjunkturinstitutet gör ungefär samma ekonomiska prognos som Riksbanken år 2025, de tror däremot att styrräntan kommer ligga på 1,5 procent i nominella termer, vilket anses vara väldigt lågt och en bra bit under neutral nivå.

Marknaden i sin tur prissätter en styrränta kring 2,5 procent vid samma tidpunkt, vilket antyder en realränta på 0,5 procent om inflationen är på målet, vilket också är mer i linje med vad som anses vara neutralt.

– Vad som ligger bakom Riksbankens och Konjunkturinstitutets vitt skilda prognoser av räntan på sikt är oklart. Vad som däremot är klart är att marknaden inte verkar bry sig, vilket i sig indikerar att räntebanan har spelat ut sin roll helt. Och det är kanske lika bra eftersom den aldrig varit speciellt träffsäker, avslutar Marcus Svedberg.