Riksbankschef Erik Thedéen meddelade i linje med marknadens förväntningar en höjning av styrräntan med 50 punkter, från 3,00 % till 3,50 %.

Förväntningarna innan beskedet från 14 analyshus var att samtliga trodde på en räntehöjning. Två av dessa trodde på en mjukare linje med 25 punkter medan resterande 12 förutsåg 50 punkter.