Anna Storåkers och Sara Arildsson har utsetts till ledamöter i Ludvig & Co:s styrelse. Båda har lång erfarenhet från flera ledande positioner inom näringslivet. Anna bland annat från Nordea och Sara från Fortnox. De bidrar med värdefull kompetens till Ludvig & Co:s fortsatta utveckling.

Anna Storåkers har gedigen erfarenhet som styrelseledamot och lång erfarenhet som chef, bland annat som Sverigechef för Nordea och Strategichef för Nordea-koncernen. Sara Arildsson som är tekniker i grunden har en lång karriär inom IBM där hon bland annat ledde mjukvarudivisionen i Sverige, som VD på FortNox och Operativ chef/COO på iZettle.

-Det är mycket positivt att Anna och Sara kommer in och förstärker vårt arbete med sina kompetenser, perspektiv och ledarerfarenheter. Ludvig & Co verkar i en bransch i förändring som bland annat drivs av digitaliseringen. Samtidigt som vi vill dra nytta av de nya tekniska möjligheterna vill vi vara den nära och lokala rådgivaren. Här kommer både Anna och Sara att kunna utmana och stötta i vår utveckling framåt för att fortsätta vara det ledande rådgivningsföretaget. Jag är mycket glad att två personer av denna kaliber har valt att stiga på vår skuta, säger Fredrik Backman VD.

Ludvig & Co stärker sin styrelse med ytterligare kompetens
Anna har under sin tid på Nordea varit med och skapat ett högt engagemang, tillväxt och lönsamhet i en verksamhet med lokal förankring, som liksom Ludvig & Co, finns över hela landet.

-Ludvig & Co har en betydelsefull verksamhet för småföretag och mycket kompetent personal. Två viktiga perspektiv som jag tar med är erfarenheten från att ha lett rådgivningsverksamheter med kontor i hela Sverige. Dessutom har jag ägnat mig åt att hitta bra hybridlösningar för fysisk & digital rådgivning. Jag ser fram emot att tillsammans med ledningen jobba för att vara ett rådgivningsföretag i framkant, säger Anna Storåkers.

Sara har stor erfarenhet från branschen, av ledarskap i förändring och hur tekniken spelar en roll i utvecklingen.

– Ludvig & Co satsar på att vara det ledande rådgivningsföretaget för småföretagare med ett brett tjänsteutbud – något som ger mycket goda möjligheter till tillväxt och utveckling. Jag brinner för att få vara en pusselbit i att hjälpa småföretagare och förenkla för dem vilket är ett av skälen till att jag tackade ja till uppdraget. Jag ser fram emot att vara en partner till ledningen och göra den här resan tillsammans med Ludvig & Co, säger Sara Arildsson.

Michael Halbye, styrelseordförande på Ludvig & Co:
– I styrelsen är vi stolta över Ludvig & Co utveckling, som idag är Sveriges största rådgivningsbyrå för småföretagare. Genom Annas och Saras inträde i styrelsen vill vi stärka vårt goda samarbete med ledningen för att ta nästa kliv tillsammans.