Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB meddelar i dag att Bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Nu följer vissa formaliteter inför ett godkännande, varefter patentet kommer att gälla till oktober 2039.

BIBB har erhållit förhandsbesked från EPO om godkännande av patentansökan EP19780264.8 som avser ett brett skydd av EndoDrill®-systemet; Bolagets nya eldrivna biopsiinstrument för avancerad endoskopi. Förutom denna ansökan har BiBB tre internationella patentansökningar för EndoDrill® som inträtt i nationell/regional fas. Dessa ansökningar ska drivas vidare mot godkännande för att ge ett globalt skydd för marknadens första eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Bolaget avser därutöver att lämna in ytterligare patentansökningar med nya särdrag och fördelar som upptäckts under vidareutveckling och klinisk utvärdering av EndoDrill®-systemet. EndoDrill® befinner sig i klinisk fas och produktfamiljen kommer att erbjudas till sjukhus som arbetar med avancerad endoskopi, s k endoskopiskt ultraljud (EUS), för att förbättra diagnostiken vid några av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel, lever, lung- och urinblåsecancer.

”Ett för oss, och för patienter i Europa, mycket glädjande och viktigt förhandsbesked! Patentgodkännande i Europa ger oss ett värdefullt försprång inför kommersialiseringen av vår EndoDrill®-produktportfölj. EUS-undersökningar är det mest snabbväxande segmentet inom endoskopi, och vi ser ett stort intresse bland läkare för nya biopsiinstrument som kan erbjuda förbättrad provtagning av tumörer”, säger Fredrik Lindblad, vd för BiBB.