Volvo Cars rapporterade idag 615 121 sålda bilar globalt för helåret 2022, en nedgång med 12,0 procent jämfört med förra året. Andelen helt elektriska bilar uppgick till 10,9 procent under året, jämfört med 3,7 procent förra året.

Volvo Cars helårsförsäljning påverkades av utmaningar i leverantörskedjan, liksom av begränsningar i produktionen orsakade av komponentbrist och covid-19-relaterade nedstängningar i Kina. Trots detta var efterfrågan på Volvo Cars bilar fortsatt robust.

Under december månad sålde Volvo Cars 72 663 bilar, en ökning med 12,8 procent jämfört med samma månad förra året.

Andelen sålda Recharge-modeller, med både helt elektriska bilar och laddhybrider, uppgick till 43,8 procent under december 2022. Helt elektriska bilar stod för 20,1 procent av den totala globala försäljningen under december.

Antalet aktiva prenumerationer vid slutet av 2022 hade ökat med 49,0 procent jämfört med förra året. För helåret 2022 ökade antalet Volvobilar som sålts online med 17,0 procent jämfört med 2021. Denna tillväxt drevs av en ökande kundefterfrågan i kombination med ett breddat erbjudande i fler marknader.

I USA sålde Volvo Cars 102,038 bilar under året, en minskning med 16,5 procent jämfört 2021. I december sålde Volvo Cars 11 111 bilar i USA, en uppgång med 6,4 procent jämfört med samma månad förra året.

Försäljningen i Kina uppgick till 162 322, en minskning med 5,4 procent jämfört med 2021. I december sålde Volvo Cars 16 950 bilar i Kina, en uppgång med 15,8 procent jämfört med samma månad förra året.

I Europa minskade försäljningen med 15,7 procent jämfört med förra året, till 247 413 sålda bilar. I december sålde Volvo Cars 33 407 bilar i Europa, en uppgång med 17 procent jämfört med samma månad förra året.

Globalt var XC60 den mest sålda modellen för 2022, med 195 338 bilar (2021: 215 635). XC40 var den näst mest sålda modellen med 169 206 bilar (2021: 201 037), medan XC90 var den tredje mest sålda med 97 130 bilar (2021: 108 231).