Speqta AB meddelade idag att de har ingått ett avtal om att förvärva BrightBid AB, ett framstående AI-baserat SaaS-bolag inom sökannonsering. Genom förvärvet kommer Speqta att förvärva 100 procent av aktierna och utestående teckningsoptioner i BrightBid.

Förvärvet kommer att genomföras genom en apportemission av 17 621 411 nya aktier i Speqta, vilket motsvarar cirka 72 procent av det totala antalet aktier i företaget efter full utspädning. Köpeskillingen för affären uppgår till cirka 259 miljoner kronor. Förvärvet kommer att bredda och komplettera Speqtas befintliga AI-baserade SaaS-erbjudande till annonsörer på Google och Bing. BrightBid, med närvaro i fyra länder, hade en Contracted Annual Recurring Revenue (cARR) på cirka 46 miljoner kronor i mars 2023. Bolaget har sedan dess fortsatt att växa och hade en cARR på cirka 52 miljoner kronor i slutet av maj 2023.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Speqtas aktieägare vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 juni 2023. Tillträdet förväntas ske omkring den 3 juli 2023.

Speqtas förvärv av BrightBid markerar en viktig milstolpe i företagets strategiska utveckling. Efter att ha avyttrat flera andra verksamheter under 2021 och 2022 har Speqta fokuserat på att utveckla och erbjuda AI-teknikunderstödda verktyg för annonsering. Förvärvet av BrightBid stärker Speqtas position inom AI-baserad sökannonsering och kommer att bidra till en betydande ökning av företagets SaaS-intäkter.

BrightBid, som grundades för tre år sedan, erbjuder en egenutvecklad AI-lösning som optimerar Google Sökannonser inom textannonsering. Bolaget har 420 kunder över hela världen och har framgångsrikt hjälpt sina kunder att få ut mer av sina investeringar i onlineannonsering. Genom förvärvet kommer Speqta att kunna erbjuda en bredare och mer effektiv annonseringstjänst online genom BrightBids AI-teknik.

Fredrik Lindros, VD för Speqta, uttryckte sin entusiasm över förvärvet och betonade att det markerar en betydande förstärkning av företagets erbjudande inom AI-baserad sökannonsering. Gustav Westman, VD för BrightBid, uttryckte sin stolthet över den tillväxtresa som bolaget har gjort och ser fram emot att fortsätta den tillsammans med Speqta.

Genom förvärvet förväntar sig Speqta att stärka sin position inom AI-baserad sökannonsering och öka sin marknadsandel. Med BrightBids kompletterande kompetens inom e-handel och deras starka finansiella ställning kommer Speqta att kunna erbjuda ännu mer effektiva verktyg och tjänster till sina kunder. Förvärvet möjliggör också en breddning av målgruppen från enbart e-handelsföretag till att inkludera alla typer av annonsörer online. Dessutom kommer antalet annonseringskanaler att utökas från enbart Google till att även inkludera Bing.

Förvärvet förväntas också leda till kostnad- och intäktssynergier, där företagen kan dra nytta av varandras kompetens och produktportföljer. Med ett bredare produkterbjudande och möjligheten att korssälja till befintliga och potentiella kunder förväntas Speqta kunna öka sina intäkter och förbättra lönsamheten.

Speqtas finansiella översikt förväntas också förbättras med förvärvet av BrightBid. MRR (Monthly Recurring Revenue) förväntas öka från 0,2 till 3,4 miljoner kronor, och cARR (Contracted Annual Recurring Revenue) förväntas öka från 1,9 till 48 miljoner kronor per sista mars. Antalet kunder förväntas öka från 33 till över 450. Speqta bedömer att både kostnad- och intäktssynergier kommer att nås inom ett år, och att BrightBid kommer att vara lönsamt inom samma tidsperiod.

Speqtas aktieägare kommer att få möjlighet att godkänna emissionen av de nya aktierna vid den extra bolagsstämman den 26 juni 2023. Med positiva signaler från stora aktieägare som Swedbank Robur förväntas godkännandet vara en formalitet. Transaktionen förväntas slutföras omkring den 3 juli 2023, och då kommer BrightBid att bli en integrerad del av Speqta-koncernen.

Speqtas förvärv av BrightBid markerar en viktig milstolpe i företagets strategi att utveckla och erbjuda AI-teknikunderstödda verktyg för annonsering. Genom att utnyttja BrightBids expertis inom AI-baserad sökannonsering och utöka sin marknadsnärvaro förväntas Speqta stärka sin konkurrenskraft och möta det ökade behovet av effektiv annonsering online. Förvärvet sätter också fokus på den snabbväxande AI-branschen och visar Speqtas ambition att vara en ledande aktör inom området.