Smart High Tech har erhållit en betydande, initial, order av konsumentprodukten FrostSheet, vilken riktar sig till slutkonsumenter inom gaming, persondatorer och terminaler. Beställaren är en global, ledande producent och distributör av Thermal Interface Material, TIM, med försäljning i över 90 länder.

Beställningen är starten på samverkan där Smart High Tech’s produkter ingår i distributörens ordinarie sortiment.

Den erhållna, initiala, orderns värde är 123,400 €, ca. 1,35 MSEK, med leverans under februari 2023 och förskottsbetalning i samband med ordern. Därefter sker månadsvisa beställningar med distributörens estimat om minst 450 KSEK per månad under Q2 för att öka till 1,35 MSEK per månad under Q3 och Q4 2023. Totala ordervärdet för 2023 estimeras till 8-12 MSEK, för att sedan öka kommande år.

Kommentar från säljkoordinator Daniel Blomdahl:

”Det känns otroligt roligt med detta samarbete som är sprunget ur influensers tester av FrostSheet. Distributören är världsledande på kylning av persondatorer och är, precis som vi, passionerade i sin strävan till yppersta kylprestanda. Vi är väldigt stolta över att de vill introducera vår produkt till den globala konsumentmarknaden. Detta som en del i deras ordinarie sortiment och upparbetade, globala försäljningskanaler.

Vi, och inte minst distributören, tror att vår produkt har potential att snabbt få en betydande position på marknaden. Det nya samarbetet kommer också att öppna upp för en gemensam, stark innovativ kraft där vi tillsammans kan utveckla banbrytande lösningar för kylning och värmeavledning.”

”Denna order och detta samarbete ger oss direkt access till en stor och växande konsumentmarknad och en stadig basvolym.

I linje med vår strategi, att parallellt med bearbetning av industrikunder, även vända oss till konsumenter, bedömer vi att detta samarbete sänder positiva signaler till världens elektronikproducenter. Detta baserat på att deras slutanvändare väljer vår lösning i stället för elektronikproducenternas egna.

Vårt team och säljkoordinator har gjort ett fantastiskt arbete i samband med lanseringen av FrostSheet som banat väg till denna order och detta fruktsamma samarbete,” avslutar VD Lars Almhem.