Imorgon, den 23 november kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken, ett event som som i vanlig ordning övervakas hårt av marknaden. Efter nyligen publicerade inflationssiffror och flera räntepauser från centralbanker har svenskarnas oro inför räntebeskedet i november minskat. En rekordstor andel personer uttrycker idag en känsla av att de inte är oroliga enligt SkandiaMäklarnas Räntetemp.

Resultat från SkandiaMäklarnas undersökning Räntetempen, som genomförs inför Riksbankens räntebesked, visar en minskad oro inför det kommande beskedet. Hela 43 procent uppger att de antingen inte alls eller i väldigt liten utsträckning känner oro inför detta beslut – vilket är den högsta siffran som Räntetempen registrerat under året. Ändå anger 15 procent att de känner sig mycket oroliga, en minskning med endast en procentenhet jämfört med föregående beslut.

– Flera centralbanker har senaste tiden lämnat räntan oförändrad. Det är troligtvis en stor anledning till att färre känner sig oroade. Räntetoppen är nära och det är en lättnad, samtidigt börjar effekten från höjda räntor kännas av mer, då många har lån som precis löpt ut eller löper ut. Även om räntehöjningarna gått att förutspå är det helt nya utgifter som hushållen måste anpassa sig till och det kan påverka oron i högre grad än själva räntebeskedet framöver, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Läs mer om handelsbankens förväntningar inför Riksbankens räntebesked här

Under våren 2022 har räntorna gradvis ökat. En ökande andel hushåll har valt rörlig ränta och tidigare i augusti låg andelen på 75 procent. Den genomsnittliga bolåneräntan för nya lån var då 4,54 procent, en ökning från 2,69 procent under samma månad året innan (SCB).

– Det är många parametrar som är viktiga vid bostadsköp, inte minst när räntorna går upp. Vi ser att spekulanterna är mer pålästa när de väl söker bostad. Att köpa bostad är en stor investering och det är positivt att kunderna är mer pålästa och sätter sig in i bostadsmarknaden. Att se över sitt bolån och jämföra det mot andra banker är extra viktigt i dessa tider. Lämnas räntan oförändrad nästa vecka så kommer det kunna sätta fart på omsättningshastigheten, avslutar Andreas Moritz.