Inflationen sjunker och arbetslösheten stiger. Kronan stärks och konjunkturen försvagas. Då behöver räntan inte höjas mer. Det är Di:s Skuggdirektions budskap, även om expertgruppen är splittrad. De är inte heller eniga om när den första sänkningen kommer. I morgon klockan 09.30 får vi svaret då novembers räntebesked offentliggörs.

Sedan Skuggdirektionens möte i september har den globala konjunkturen fortsatt att försvagas. Bland världens stora ekonomiska regioner är det tydligast i Europa – framför allt Tyskland – medan läget är mer osäkert i Kina.

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, konstaterar: “Index för förväntad exportefterfrågan från Asien var det tredje kvartalet på den lägsta nivån som vi har uppmätt men studsade tillbaka nu i det fjärde.”

Den amerikanska ekonomin har överlag fortsatt att överraska positivt, med en BNP-tillväxt på 4,9 procent uppräknat till årstakt under det tredje kvartalet som den mest spektakulära datapunkten. Men även på denna sida av Atlanten går det att ana en del svaghetstecken. Inte minst håller trycket på arbetsmarknaden på att dämpas. Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, säger: “Tredje kvartalet var nog ändå toppen. Det kan gå snabbt om det vänder på arbetsmarknaden.”

En gradvis svalare internationell ekonomi är dock ingen överraskning, utan snarare i linje med de flesta prognoser. Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, förklarar: “Inbromsningen fortsätter men det är ingen dramatik. Min bild är fortsatt att det kommer att vara svagt de närmaste sex till tolv månaderna. Samtidigt har hushållen och företagen haft tid att anpassa sig till det nya kostnadsläget och osäkerheten har minskat. I början visste ingen hur högt räntorna skulle gå.”

Bortom själva konjunkturförloppet har dramatiken varit större. Den amerikanska tioårsräntan ligger nu endast marginellt högre än den gjorde vid det förra mötet – i spannet 4,40–4,50 procent – men har varit uppe över 5 procent och tidvis rört sig 15–20 punkter (hundradels procentenheter) enskilda handelsdagar. Så kraftiga rörelser är ovanliga i en av världens mest handlade finansiella tillgångar och tyder på nervositet.

Även geopolitiskt har det tyvärr varit allt annat än lugnt. Gazakriget är den mest dramatiska händelsen. Strikt ekonomiskt är stigande energipriser den stora risken kopplad till den konflikten. Den har hittills inte materialiserats.

Skuggdirektionen har nu en viktig roll att spela i att navigera genom dessa ekonomiska och geopolitiska utmaningar. Deras insikter och rekommendationer kommer att vara av stor betydelse för Riksbankens beslut om penningpolitiken framöver. De är överens om att det inte är läge att höja räntan ytterligare i den nuvarande situationen, men frågan om när den första sänkningen kommer är fortfarande öppen. Det är en fråga som kommer att följas noga av ekonomer, företag och allmänheten.

Sammanfattningsvis är Skuggdirektionens budskap tydligt: i ljuset av den försvagade globala konjunkturen och de osäkerheter som råder, behöver vi vara försiktiga med att höja räntan ytterligare. Det är en ståndpunkt som kommer att påverka Sveriges ekonomiska framtid och som förtjänar att tas på allvar.

Riksbankens räntebesked kommer att presenteras imorgon torsdag klockan 09.30.