Snö har anlänt till stora delar av Sverige. Julen närmar sig och planer för vistelser och firanden är på gång. Enligt den senaste undersökningen Räntetempen från SkandiaMäklarna har många svenskar under året valt att skjuta upp köpet av fritidshus på grund av höga räntor – men marknaden kan börja ta fart framöver då Riksbanken valt att inte höja styrräntan, menar SkandiaMäklarnas VD Andreas Moritz.

I undersökningen framgår det att 18 procent har påverkats av de ökade räntorna när det gäller deras beslut att köpa fritidshus. Fem procent har avstått från att köpa, trots att de vill, och sju procent vill vänta på mer förmånliga priser. Endast nio procent av de som redan äger ett fritidshus har planer på att sälja det till följd av höga räntor. Cirka en fjärdedel av ägarna har inte påverkats i sina säljbeslut.

Framför allt är det spekulanter i åldersgruppen 30–39 år som känner av ekonomins förändringar. Uppemot en tredjedel av dem anser att deras beslut om att köpa fritidshus hade sett annorlunda ut om räntenivåerna hade varit olika. I familjer med yngre barn väljer 36 procent att avvakta tills det blir mer ekonomiskt hanterbart.

– Riksbankens besked indikerar att vi med största sannolikhet befinner oss på räntetoppen och att omsättningshastigheten på bostadsmarknaden kommer att öka allt eftersom. Det är något som kan påverka intresset för fritidshus i en positiv riktning. Vi ser också att den svaga kronan lett till att fler väljer att semestra inom landet och att utländska spekulanter lockats till våra svenska fritidshusområden. Intresset utifrån tillsammans med räntestabiliseringen och att många valt att vänta med köp kan sammantaget bidra till en stabilisering och att efterfrågan på fritidshus ökar framöver, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

SkandiaMäklarnas undersökning i tabellform

Har de höga räntorna påverkat ditt beslut kring att köpa fritidshus?

Total 30–39 år Familj med yngre barn
Ja, jag/vi har nu beslutat att köpa ett fritidshus 2% 6% 5%
Ja, jag/vi kommer inte köpa fritidshus fast jag/vi vill 5% 10% 8%
Ja, jag/vi avvaktar till att priserna blir mer förmånliga 7% 13% 16%
Ja, jag/vi har beslutat att hyra boende under semestertider istället för att köpa ett fritidshus 3% 4% 7%
Nej, de höga räntorna har inte påverkat mitt/vårt beslut att köpa fritidshus 6% 10% 8%
Nej, jag/vi äger redan ett fritidshus och planerar inte att köpa ett nytt 16% 7% 14%
Ej relevant, jag/vi har aldrig haft planer på att köpa fritidshus 61% 50% 42%

 

Har höjda räntor fått dig att fundera på eller överväga att sälja ditt fritidshus?

Total
Ja, jag/vi har redan sålt vårt fritidshus på grund av höga räntor och avgifter 2%
Ja, jag/vi planerar att sälja vårt fritidshus på grund av höga räntor och avgifter 5%
Ja, jag/vi är öppna för möjligheten men har inte fattat beslut än 7%
Ja, jag/vi överväger att sälja och köpa något mer prisvärt 3%
Nej, men jag/vi kommer hyra ut vårt fritidshus i större utsträckning än tidigare 6%
Nej 16%
Ej relelvant, jag/vi äger inget fritidshus 61%