De sjunkande marknadsräntorna påverkade bankernas genomsnittliga bundna räntor i november. Under november sjönk den bundna genomsnittsräntan för 5 år med i genomsnitt 0,15 procentenheter medan den variabla genomsnittsräntan fortsatte att öka. Det verkar mest sannolikt att vi har nått en räntetopp för den här gången. Det skriver Compricer i ett pressmeddelande.

Den rörliga genomsnittsräntan (3 månader) ökade med 0,03 procentenheter under november 2023.

Den genomsnittliga kunden erbjöds en rörlig bolåneränta på 4,81 % (3 månader). Skandiabanken erbjöd den lägsta rörliga genomsnittsräntan (3 månader) på 4,69 %. Nordea erbjöd den högsta rörliga genomsnittsräntan (3 månader) med 4,94 %. Skillnaden mellan banken med lägst och högst rörlig genomsnittsränta (3 månader) var 0,25 procentenheter. Genomsnittsräntan för bundna lån på 3 år minskade med 0,03 procentenheter under november 2023.

Den genomsnittliga kunden erbjöds en bunden ränta på 3 år på 4,58 %. Swedbank erbjöd den lägsta genomsnittsräntan för bundet lån på 3 år med 4,34 %. Danske Bank erbjöd den högsta genomsnittsräntan för bundet lån på 3 år med 4,82 %. Skillnaden mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 3 år) och banken med högst var 0,48 procentenheter. Genomsnittsräntan för bundna lån på 5 år sjönk med 0,15 procentenheter under november 2023.

Den genomsnittliga kunden erbjöds en bunden ränta på 5 år på 4,20 %. Hypoteket erbjöd den lägsta genomsnittsräntan för bundet lån på 5 år med 3,19 %. Handelsbanken, Länsförsäkringar och Avanza/Stabelo erbjöd den högsta genomsnittsräntan för bundet lån på 5 år med 4,4 %. Skillnaden mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 5 år) och banken med högst var 1,21 procentenheter.

Räntetoppen är en obesvarad fråga som fortsätter styras av inflationsutvecklingen

Att vi i Sverige har nått och passerat en räntetopp är en fråga som idag står obesvarad. Riksbanken har vid upprepande tillfällen påmint den svenska befolkningen om att man står redo att agera med en fortsatt restriktiv penningpolitik om inflationsutvecklingen skulle kräva sådana åtgärder. Vid det senaste penningpolitiska mötet beslöt man att lämna styrräntan oförändrad för första gången under den mer än ett år långa räntehöjningscykeln.