En ny undersökning av STRATO och Sifo avslöjar hur svenskarna använder generativ AI. Denna AI-typ, känd för att skapa nytt innehåll som texter, bilder och videor, har fått ökad uppmärksamhet tack vare verktyg som ChatGPT. Trots dess potential, visar undersökningen att endast 15% av svenskarna för närvarande använder AI i någon form.

Användningsområden och frekvens

En tredjedel av dessa AI-användare besöker tjänster som ChatGPT eller Google Bard regelbundet, varav 9 % använder AI dagligen. Mest framträdande är användningen för att generera nya idéer och inspiration, vilket mer än hälften (54 %) utnyttjar. Experimentation och tidseffektivitet är andra populära syften.

AI i arbetsliv och privatliv

På jobbet dominerar textproduktion, särskilt för att skapa mejl, som det främsta användningsområdet för AI. Privat används AI främst för brainstorming och idégenerering. Trots den breda användningen i vissa kretsar, finns det fortfarande en stor del av befolkningen som inte integrerat AI i sitt dagliga liv.

Framtida förväntningar

Svenskarna ser en ljus framtid för AI, med förhoppningar om ökad dataanalys, brainstorming och design genom AI. Herman Borel från STRATO understryker att många fortfarande experimenterar med AI för att förstå dess fulla potential och hitta sätt att integrera det i vardagen och yrkeslivet.