Flygbolaget SAS redovisade en omsättning som uppgick till drygt 10,65 Md SEK under Q4 samtidigt som resultatet uppgick till knappt -1,24 Md SEK. Nu meddelar man att man förbereder sig för en aktiv sommarsäsong 2023 och håller på att återanställa såväl som anställa medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

SAS meddelar även att man fortsätter göra framsteg i transformationsplanen SAS FORWARD och att man har nått viktiga milstolpar i chapter 11-processen under det fjärde kvartalet. I augusti säkrade SAS 700 miljoner USD i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. Detta betydande finansieringsåtagande ger SAS en stark finansiell ställning för att fortsätta verksamheten under chapter 11-processen.

AUGUSTI 2022–OKTOBER 2022

  • Intäkter: 10 651 (5 762) MSEK
  • Resultat före skatt (EBT): -1 701 (-945) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 626 (-911) MSEK
  • Periodens resultat: -1 238 (-744) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -0,17 (-0,12) SEK

NOVEMBER 2021–OKTOBER 2022

  • Intäkter: 31 824 (13 958) MSEK
  • Resultat före skatt (EBT): -7 846 (-6 525) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -7 941 (-6 382) MSEK
  • Periodens resultat: -7 048 (-6 523) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -0,97 (-0,94) SEK

Aktien är svagt uppåt efter morgonens kvartalsrapport.