Ny statistik i Handelsbankens rapport Spargapet – vad gör vi åt det? visar att kvinnor i snitt sparar 1100 kronor mindre i månaden än män och att spargapet riskerar att öka ytterligare till följd av stramare ekonomi i många hushåll.
”Kvinnors sparutrymme krymper mer när ekonomin blir tuffare, dels genom att kvinnor tar ett större ansvar för den typ av inköp som drabbas av prisökningar, dels genom att kvinnor är överrepresenterade i yrkesgrupper där heltid inte är norm. Det minskar därmed kvinnors möjlighet att spara”, säger Daniel Andersson, chef för Handelsbanken Savings & Pension.

Högre inflation, stigande räntor och ökade el- och matpriser påverkar privatekonomin. När ekonomin blir mer ansträngd för många hushåll växer risken att kvinnors långsiktiga sparande minskar och att spargapet växer ytterligare. Egna pengar betyder både trygghet och frihet och redan idag sparar kvinnor i Sverige i snitt 1100 kronor mindre i månaden än män.

”Även om man sparat ett helt arbetsliv kan det genomsnittliga spargapet hos många par vara ungefär en miljon kronor, om man räknar med dagens spargap, 30 års sparande och en årlig avkastning på uppemot 5 procent”, säger Daniel Andersson, chef för Handelsbanken Sparande & Pension.

Risk att spargapet växer i inflationens skugga
Handelsbanken har ett hållbarhetsmål om att skapa bättre förutsättningar för kvinnors sparande. Ekonomisk självständighet ger trygghet och framförallt frihet att kunna göra livsavgörande val i såväl arbetslivet som i privatlivet.

”Särskilt nu när inflationen ökar är det viktigt att belysa riskerna och värna kvinnors sparande. Det är svårt att överblicka de långsiktiga effekterna av alla små och stora val man gör i sin vardag. Ett bra första steg för att kunna kompensera ekonomiska konsekvenser är att se och förstå effekterna av våra val”, säger Daniel Andersson.

Jämställdhet börjar i plånboken
Jämställd rådgivning är ett av Handelsbankens fyra hållbarhetsmål. Målen har satts inom områden som är särskilt relevanta för bankverksamhet. Ett särskilt fokus har satts på att skapa förutsättningar för att minska spargapet mellan kvinnor och män. 2021 lanserades initiativet Jämställd pension, 2022 Jämställt sparande och nyligen har banken lanserat Jämställd rådgivning där medarbetare på Handelsbankens kontor får konkreta verktyg att på ett enkelt sätt lyfta frågan i kundmötena. Jämställd rådgivning handlar om att sprida kunskap och medvetandegöra hur kunder kan göra val som kan stärka privatekonomin och samtidigt öka jämställdheten.

”Vi vill att vår rådgivning ska stödja hållbara beslut, därför är det självklart att också jämställdhet ingår när vi pratar om familjeekonomi, pension och sparande med våra kunder. Vi hoppas kunna bidra till att våra kunder, oavsett kön, har lika möjligheter till ekonomisk självständighet”, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken.

Läs hela rapporten här.

Sex konkreta tips för bättre och mer jämställd vardagsekonomi

1. Se över hushållsutgifterna tillsammans

2. Gör ett medvetet val om hur föräldraledighet och vabb delas, och kompensera vid behov varandra ekonomiskt

3. Skapa en gemensam buffert

4. Spara till dig själv

5. Ta tag i pensionssparandet

6. Se över fonder och risknivån