Saab, det svenska teknikföretaget med en framstående position inom försvars- och säkerhetssektorn, har offentliggjort sitt förvärv av BlueBear Systems Group Ltd, ett ledande brittiskt företag inom autonoma drönarsystem baserade på artificiell intelligens (AI).

Expansion i viktiga marknader

Det här strategiska förvärvet markerar Saabs fortsatta expansion i viktiga marknader, inklusive Storbritannien, Australien, USA och Tyskland. BlueBear Systems Group Ltd, med huvudkontor i Bedford, England, har etablerat sig som en pionjär inom utvecklingen av autonoma drönarsystem för avancerade försvars- och säkerhetsapplikationer. Bolaget har en imponerande arbetsstyrka på 65 medarbetare och rapporterade en omsättning på 8 miljoner pund år 2022.

Sammanslagning av kompetenser

Kombinationen av Saabs globalt erkända produktportfölj och expertis tillsammans med BlueBears skicklighet som agil integratör av AI-baserade autonoma system förväntas starkt stärka Saabs framtida teknologiska kapacitet. Genom BlueBears avancerade kompetens inom autonomi och hantering av drönarsvärmar, samt deras erfarenhet av ledningssystem, förväntas bolaget kunna ge värdefulla tillskott till Saabs lösningar världen över.

Innovativt angreppssätt

I en tid där framväxande teknologier som AI, maskininlärning och autonoma system omformar olika branscher, ser Saab aktivt över sin tillväxtstrategi genom välplanerade förvärv och partnerskap. Dessa strategier möjliggör för Saab att utvidga sina kapabiliteter genom samarbete med företag som fokuserar på nytänkande teknologi. Detta steg möjliggör erbjudandet av ännu mer heltäckande lösningar för en bred variation av försvarsbehov. AI-teknologi förväntas stärka Saabs systemprestanda och optimera effektiviteten i deras ledande produktportfölj.

Ledningskommentar

Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab, betonar vikten av förvärvet av BlueBear som en avgörande del av företagets tillväxtstrategi:

Förvärvet av BlueBear är ytterligare ett steg i linje med vår tillväxtstrategi för att säkra Saabs position och konkurrensfördel i ett av våra prioriterade länder. BlueBear är en världsledande leverantör av autonoma system för svärmar av drönare baserade på AI för avancerade försvars- och säkerhetsapplikationer. Företaget passar väl in i Saabs ambition att nyttja framväxande teknologier inom autonoma system och AI,” säger Micael Johansson.

Framtidsinriktad roll

BlueBear kommer att fungera som en central hub för snabb konceptutveckling inom Saab och kommer att tillhandahålla sin expertis för att stärka innovationskraften. Dr Yoge Patel, VD för BlueBear, uttrycker sin entusiasm över företagets framtid som en del av Saab:

För BlueBear är det ett viktigt steg på vår resa att vi nu blir en del av Saab. Vi ser många nya möjligheter rörande autonoma system för marina, luftburna- och markbaserade tillämpningar. Vi ser även möjligheter inom integration av sensorer, nästa generations ledningssystem, AI-baserade militära molntjänster och nästa generations plattformar,” säger Dr Yoge Patel.

Det här förvärvet förväntas inte bara stärka Saabs globala närvaro utan även driva fram innovativa lösningar inom autonoma system och artificiell intelligens för försvars- och säkerhetsapplikationer. Med BlueBear som en nyckelspelare i Saabs team ser framtiden spännande ut för den fortsatta utvecklingen av banbrytande teknologier inom försvarssektorn.