Amniotics rasar efter rapport – ner över 60 procent

Amniotics AB har släppt sin rapport för det andra kvartalet 2023. Bolaget fortsätter att utveckla sin teknologiplattform och produktkandidater inom stamcellsterapi, med fokus på områden som lungtransplantationer och behandling av degenerativa hjärnsjukdomar. Men i väsentliga händelser nämns även om en nyemission om ca 25 MSEK och aktien rasar med över 60 procent på torsdagen.

Nedan följer en sammanfattning av kvartalets höjdpunkter

Finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättningen för kvartalet var 0 tkr, vilket motsvarar samma nivå som föregående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades till -6.0 mkr jämfört med -10.2 mkr föregående år.
 • Totalresultatet för kvartalet uppgick till -6.5 mkr, en förbättring från -10.7 mkr under samma period föregående år.
 • Totalresultat per aktie var -0,031 kr jämfört med -1,11 kr föregående år.
 • Kassaflödet var -34,5 mkr under kvartalet, jämfört med -3,6 mkr föregående år.
 • Likvida medel vid kvartalets slut var 5.8 mkr, en minskning från 29,1 mkr föregående år.
 • Soliditeten vid slutet av kvartalet var 35 %, jämfört med 65 % föregående år.

Viktiga händelser

 • Under detta kvartal betalade bolaget ut 25,3 mkr till övriga konsortiedeltagare av det EU Pathfinder-bidrag som erhölls tidigare under året.
 • En positiv milstolpe var att det primära effektmåttet för PulmoStem Fas I studien uppnåddes, vilket öppnar för fortsatt utveckling av PulmoStem för att förbättra utfallet vid lungtransplantationer.
 • Ett nyckelpatent beviljades i EU för bolagets teknologiplattform, inklusive PulmoStem, och patentet är giltigt till minst år 2040.
 • Lovande resultat presenterades för produktkandidaten CogniStem på ett internationellt stamcellssymposium. Studien visade att cellerna hade en förmåga att nå hjärnan och förbättra sensoriska funktioner i ett modellsystem. Detta öppnar dörrarna för användning av CogniStem vid behandling av degenerativa hjärnsjukdomar som Parkinson’s, Alzheimer och ALS.
 • Ett nytt lånelöfte om 5 Mkr avtalades för att finansiera fortsatt utveckling av verksamheten enligt affärsplanen.
 • Låneavtalet med Buntel AB (tidigare Modelio Equity AB) förlängdes med 4,8 Mkr.
 • En företrädesemission beslutades av styrelsen för att tillföra kapital till bolaget för fortsatt utveckling och finansiering av verksamheten. Emissionen är säkerställd till 80 % genom teckningsavsikter, teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Vd-kommentar

Amniotics VD betonar att det andra kvartalet har varit framgångsrikt med positiva resultat och beviljade patent. Bolaget har nått viktiga milstolpar för sina produktkandidater och teknologiplattform. Framför allt betonas att PulmoStem-studien visade lovande resultat, vilket ger möjlighet till vidareutveckling för att förbättra lungtransplantationer. Även CogniStems lovande resultat öppnar möjligheter för behandling av svåra hjärnsjukdomar.