Med 246 000 kunder och en av marknadens mest nedladdade ekonomiappar för privatekonomi satsar Rocker på att bli störst på den glödheta splitmarknaden. Appar med splitfunktion blir alltmer populära. I finanskategorin på Appstore är tre av apparna på topp 50 renodlade splitappar.

 Vi ser en stor efterfrågan på splitfunktioner även hos våra kunder och därför har vi utvecklat en helintegrerad splitfunktion i vår app, säger Romeo Valtchev, produktchef på Rocker.

Rockerappen hämtar information om betalningen och räknar ut vad var och en ska betala. Mottagaren betalar sedan sin del med en enkel knapptryckning.

– Eftersom Rocker erbjuder en av Sveriges mest heltäckande tjänster som samlar alla köp som gjorts med andra kort, betalningar av räkningar via andra banker samt andra typer av transaktioner blir det här en mycket heltäckande splitfunktion, säger Romeo Valtchev.

Rockers syfte är att erbjuda sina kunder en helhetslösning för att enkelt hantera vardagsekonomin i en app.

– Att addera en kraftfull splitfunktion gör att incitamentet till att använda andra ekonomiappar minskar. Vi tror inte att våra kunder vill använda flera olika appar för att hantera sin vardagsekonomi. Därför är det självklart för oss att utöka vårt erbjudande med den här tjänsten, avslutar Jonas Hultin, vd och grundare för Rocker.