I en tid då digitaliseringen accelererar står finansiella tjänster inför ständigt nya utmaningar och möjligheter. En aktör som aktivt formar framtiden för finansiella tjänster till e-handelsföretag är Juni. Det senaste steget i denna riktning är ett betydande genombrott: erhållandet av en Mastercard Issuing License. Denna licens är ett kraftfullt bevis på Junis engagemang för att förbättra och utvidga sin betalningsinfrastruktur, vilket direkt gynnar deras europeiska kundbas.

En licens som förändrar spelreglerna

Juni, den framåtblickande neobanken som riktar sig mot e-handelsbranschen, har tagit ett avgörande steg genom att säkra en Mastercard Issuing License. Detta möjliggör för Juni att utfärda Mastercard-kort direkt till sina kunder utan att förlita sig på tredjepartsleverantörer. Detta strategiska drag är inte bara en milstolpe för Juni utan signalerar också en ny era av autonomi och flexibilitet för företaget.

Genom att tillhandahålla Mastercard-kort i flera valutor, erbjuder Juni sina e-handelskunder en oöverträffad kontroll över deras globala utgifter. Kombinationen av Mastercards världsomspännande acceptans och Junis robusta finansiella plattform möjliggör för e-handlare att förbättra sina finansiella resultat, spara värdefull tid och öka effektiviteten avsevärt. Junis tjänster omfattar även företagskonton i flera valutor, flexibel finansiering och automatiserad bokföring, vilket sammanlagt erbjuder en omfattande lösning för dagens digitala handlare.

Från EMI-licens till Mastercard-partnerskap

Juni opererar som ett e-pengainstitut under en EMI-licens utfärdad av Finansinspektionen. Tillägget av Mastercard-licensen är ett strategiskt steg framåt, vilket ytterligare förstärker företagets kontroll över dess betalningsinfrastruktur samt dess produktutbud och kundupplevelse i hela Europa.

Samir El-Sabini, VD och medgrundare av Juni, uttrycker entusiasm över partnerskapet med Mastercard och de nya möjligheter som licensen bringar. “Med vår nya licens kan vi accelerera innovation och säkerställa högre tillförlitlighet i våra tjänster. Vårt mål är att kontinuerligt skapa skräddarsydda produkter för e-handelsbolag och utöka vårt betalningsproduktutbud,” förklarar El-Sabini.

För att erhålla licensen genomgick Juni en omfattande ansökningsprocess och har nu framgångsrikt slutfört sin onboarding med Mastercard. Detta samarbete är inte bara ett steg framåt för Juni utan förstärker även Mastercards åtagande att understödja företag i den digitala ekonomin. Erik Gutwasser, Division President för Mastercard Norden och Baltikum, betonar vikten av samarbetet: “Vårt samarbete med Juni förbättrar den kommersiella betalningsprocessen ytterligare, med ett starkt fokus på kundcentrerad innovation.”

Framtiden är ljus

Med Mastercard Issuing License i handen är Juni bättre rustade än någonsin att möta e-handelsvärldens krav och förväntningar. Denna utveckling är inte bara en seger för Juni utan för alla europeiska e-handlare som strävar efter att effektivisera sina betalningsprocesser och maximera sin affärspotential. Framtiden ser ljus ut för Juni, deras kunder, och för den digitala handelssektorn i stort, när partnerskap som detta banar väg för innovation och tillväxt.