SEB:s Boprisindikator minskar med 15 enheter i augusti, från minus 27 till minus 42. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 38 och minus 51 enheter. Hushållens förväntningar på styräntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger på 1,45 procent, vilket är en ökning med 0,35 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker jämfört med förra månaden och ligger på 8 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 15 procent, vilket är en minskning med 9 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 57 procent, vilket är en ökning med 6 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 42, vilket är en minskning med 15 enheter från förra månaden.

– Pessimismen kring bostadsmarknaden tilltar och drygt hälften av svenskarna tror på fallande priser det kommande året. Det är tydligt att ett allt kärvare privatekonomiskt klimat satt sina spår i hushållens boprisförväntningar, som ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. Det mesta talar för att vi ännu inte sett toppen av inflationen eller räntehöjningarna, vilket kan vara en signal om att ytterligare boprisfall är att vänta under hösten, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 1,45 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att stiga till 1,45 procent. Det är en ökning med 0,35 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen gör helt rätt i att justera upp sina ränteförväntningar för det kommande året. I augusti når hushållens förväntningar på styrräntan den högsta nivån på 10 år men den kan komma att behöva omprövas inom kort ifall Riksbanken går ett steg längre och trippelhöjer styrräntan till 1,5 procent i september, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 4 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 2 enheter till 18 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 6 enheter till 31 procent jämfört med föregående månad, medan andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 enhet från föregående månad till 18 procent.

Boprisindikatorn sjunker i samtliga regioner
Precis som i augusti sjunker Boprisindikatorn i samtliga regioner och är fortsättningsvis också negativ i alla regioner. I Östra Götaland sjunker indikatorn med 27 enheter från minus 24 till minus 51 och i Skåne faller den med 23 enheter från minus 22 till minus 45. I Västra Götaland sjunker indikatorn med 12 enheter från minus 31 till minus 43. I Norrland och Stockholm ligger indikatorn nu på minus 40, vilket är en nedgång med 21 respektive 13 enheter. I Svealand utom Stockholm faller indikatorn från minus 35 till minus 38, en nedgång med 3 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 juli till 2 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn – Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21
-42 -27 -16 18 39 29 45 51 43 44 38 41 39