I början på juli höjde Riksbanken styrräntan med 0,50 procentenheter till 0,75 procent och när snitträntorna för juli är rapporterade ser vi att bankerna fortsätter att höja både de rörliga och de bundna räntorna. Sedan Riksbanken lämnade nollräntan (början på maj 2022) har bankernas rörliga snittränta stigit med i genomsnitt 0,74 procentenheter vilket alltså är i linje med vad Riksbanken höjt styrräntan med.

Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg med 0,35 procentenheter under juli 2022.

 • Genomsnittskunden fick 2,08 % i rörlig bolåneränta (3-mån).
 • Lägst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Länsförsäkringar med 1,88 %.
 • Högst rörlig genomsnittsränta (3-mån) erbjöd Nordea med 2,51 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst rörlig genomsnittsränta och banken med högst: 0,63 procentenheter

Genomsnittsräntan för 3-års bundet steg med 0,28 procentenheter under juli 2022.

 • Genomsnittskunden fick 3,60 % i 3-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd Hypoteket med 3,33 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 3 år erbjöd SBAB med 3,75 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 3 år) och banken med högst: 0.42 procentenheter

Genomsnittsräntan för 5-års bundet steg med 0,28 procentenheter under juli 2022.

 • Genomsnittskunden fick 3,73 % i 5-års bunden ränta.
 • Lägst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Handelsbanken med 3,6 %.
 • Högst genomsnittsränta på bundet lån 5 år erbjöd Ikano Bank med 3,89 %.
 • Skillnad mellan banken med lägst genomsnittsränta (bundet 5 år) och banken med högst: 0,29 procentenheter