I ett chockerande drag har styrelsen för Re:NewCell AB (publ), en banbrytande aktör inom hållbar textilåtervinning, meddelat sitt beslut att ansöka om företagets konkurs. Detta beslut markerar ett oväntat och sorgligt slut för ett företag som en gång lovade att revolutionera textilindustrin med sina innovativa återvinningslösningar. Det framgår av ett pressmeddelande. Detta är den elfte konkursen för ett noterat bolag de senaste 12 månaderna vilket påvisar allvaret i den finansieringsproblematik som råder.

Misslyckade finansieringsförsök

Trots intensiva ansträngningar och långtgående förhandlingar med stora aktieägare som H&M och Girindus, samt befintliga långivare inklusive BNP Paribas, European Investment Bank och Nordea, har Re:NewCell misslyckats med att säkra den nödvändiga finansieringen för att fortsätta sin verksamhet. Konkursansökan, som kommer att lämnas in vid Stockholms tingsrätt, är resultatet av misslyckade försök att hitta en hållbar långsiktig finansieringslösning under den strategiska översyn som påbörjades den 20 november 2023.

En strategisk översyn utan lösning

Som en del av sin strategiska översyn engagerade Re:NewCell sig i omfattande förhandlingar med sina största aktieägare och långivare, samt potentiella nya investerare. Målet var att utforska alla möjliga vägar för att säkerställa företagets framtid. Trots dessa ansträngningar har det nu blivit tydligt att inga av diskussionerna ledde till en genomförbar lösning som kunde erbjuda den finansiering eller det kapital som krävdes för att upprätthålla företagets drift.

Framtiden för hållbar textilåtervinning

Konkursen av Re:NewCell väcker frågor om framtiden för hållbar textilåtervinning och de utmaningar som företag inom denna sektor möter. Medan Re:NewCells banbrytande teknologi och vision om en mer hållbar textilindustri inspirerade många, står det klart att finansieringshinder kan sätta stopp även för de mest lovande innovationerna.

Ett väckarklocka för industrin

Det oväntade avslutet för Re:NewCell tjänar som en påminnelse om de ekonomiska utmaningarna inom hållbarhetssektorn. För att undvika liknande öden i framtiden behöver både privata och offentliga sektorer ompröva hur de stödjer innovationer som är avgörande för vår planets framtid. Det krävs en sammanhållen ansträngning för att säkerställa att hållbarhet inte bara är ett modeord utan en praktisk och finansierad verklighet.

”Jag måste tyvärr meddela att vi har tvingats ta beslutet att ansöka om konkurs. Eftersom vi har en stark tro på bolagets långsiktiga potential har vi, tillsammans med våra rådgivare, ägnat betydande tid och kraft på att försöka säkra den likviditet, kapital och ägarstruktur som krävs för att kunna säkerställa bolagets framtid. Som en del av förhandlingarna har vi haft intensiva dialoger med såväl nuvarande huvudägare som nya investerare, våra banker samt andra intressenter. Dessa diskussioner har tyvärr inte varit framgångsrika. Detta är en sorglig dag för miljön, våra anställda, våra aktieägare och våra andra intressenter, och det är ett tecken på bristen på ledarskap och nödvändig förändringstakt i modebranschen” säger styrelseordförande Michael Berg.