Mild vinter leder till lägre elpris

Våren 2024 ser ut att bli en ekonomisk lättnad för svenska elkonsumenter. En kombination av milt väder, minskande elförbrukning och en svag konjunktur i Europa tyder på en markant minskning av elpriserna. Enligt elbolaget Bixias senaste prognos väntas elpriserna nästan halveras till omkring 50 öre per kWh i snitt under mars och april, jämfört med samma period förra året. Det framgår av ett pressmeddelande från elbolaget Bixia.

Från kris till kontroll

Efter en period av höga elpriser och energikris har situationen stabiliserats avsevärt. “I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg,” förklarar Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Den förbättrade energibalansen, med ett ökat inslag av förnybar energi och mer kärnkraft, tillsammans med lägre förbrukning särskilt i Europa, bidrar till en stabilisering av elpriserna. Detta återspeglas i de prognostiserade priserna på elbörsen Nord Pool där mars månad väntas se ett genomsnittspris på cirka 50 öre per kWh, och april månad ännu lägre, runt 45 öre.

Tysklands prisfall påverkar Sverige

Den största faktorn bakom de fallande elpriserna är det dramatiska prisfallet i Tyskland. “Elpriset i Tyskland toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men har under denna vinter landat på 75 öre,” säger Sigvardsson. Tack vare priskopplingen mellan länderna kommer även Sverige att gynnas av detta prisfall, även under dagar med högre förbrukning till följd av kallt och vindstilla väder.

En oväntat mild vinter

Trots en relativt kall start på vintern, med temperaturer i snitt 2 grader under det normala under november, december och januari, har elpriserna förblivit låga. “Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år,” konstaterar Sigvardsson.

Sammanfattning

Inför våren 2024 står det klart att de svenska elkonsumenterna kan förvänta sig betydligt lägre elpriser. Tack vare en kombination av milt väder, starkare energibalans och lägre bränslepriser ser elpriserna ut att bli de lägsta på flera år. Denna positiva utveckling erbjuder en välkommen paus i elprisernas annars så oförutsägbara natur och en påminnelse om hur globala marknadsförhållanden påverkar våra dagliga liv.