I takt med att vardagsekonomin blir allt mer komplex, blir det allt viktigare att utbilda unga människor i privatekonomi. Pengalabbet, ett webbspel skapat i samarbete mellan Finansinspektionen och Ekonomiska museet, tar nu ett steg i den riktningen genom att lansera en ny del om sparande.

En ny dimension av lärande

Pengalabbet har sedan starten varit ett populärt verktyg i grundskolans undervisning, riktat till elever i årskurs 4–6. Genom spelet lär sig barnen att hantera en månadslön, ta ansvar för sina utgifter och fatta ekonomiska beslut. Den nya delen om sparande introducerar barnen för begrepp som buffertsparande, långsiktigt sparande och kortfristigt sparande, samt viktiga ekonomiska principer som avkastning, risk och ränta-på-ränta.

Spelarbaserat lärande

Pengalabbet är baserat på principen om spelarbasert lärande, där barnen genom att spela och interagera med spelet får en praktisk förståelse för ekonomiska begrepp och situationer. Detta uppmuntrar till reflektion och kritiskt tänkande, och gör lärandet mer engagerande och effektivt.

Att skapa ekonomisk medvetenhet

Syftet med Pengalabbet är att skapa en medvetenhet och förståelse för vardagsekonomi hos barn och unga. Spelet ger barnen möjlighet att reflektera över sina egna ekonomiska beslut och hur dessa påverkar deras vardag. Genom att ställas inför realistiska ekonomiska situationer och val, får barnen en ökad förståelse för hur olika inkomstnivåer skapar olika ekonomiska förutsättningar.

Framtidens ekonomiska medborgare

“Det är viktigt att barn och unga får kunskaper i privatekonomi. Genom att lära sig grunderna i sparande får barn och unga en förståelse för att ett sparande ger en tryggare vardagsekonomi,” säger Vanda Brandt, projektledare för Pengalabbet på Finansinspektionen. “Förhoppningen är att eleverna ska bli motiverade att tänka till lite extra när de gör sina val under månaden och hushålla med sina resurser, för att kunna spara till något extra roligt i framtiden.”

Pengalabbet representerar en modern och interaktiv approach till ekonomiutbildning för barn, och den nya delen om sparande är ett välkommet tillskott till detta redan framgångsrika verktyg. Genom att ge barn och unga kunskap och verktyg för att förstå och hantera sin egen ekonomi, bidrar Pengalabbet till att skapa en generation av medvetna och ansvarsfulla ekonomiska medborgare.

Läs om nyheten hos Finansinspektionen