BRIS rapporterade nyligen att de ser en kraftig ökning av barn som hör av sig och är oroliga för hur familjen ska klara det allt tuffare ekonomiska läget. – Det är inte konstigt att nyhetsrapporteringen den senaste tiden får barnen att bli oroliga. Men det kan vara bra att påminna sig om att de allra flesta familjer i Västernorrland ser ut att klara sig hyfsat bra även om man kan få prioritera om i plånboken, säger Svante Berggren, bankchef på Länsförsäkringar Västernorrland.

Länsförsäkringar har tittat på hur invånarna i Västernorrlands ekonomiska situation ser ut och statistik visar att drygt 83 procent av invånarna har vad man kallar kontantmarginal, vilket innebär att man enkelt kan betala en utgift på 12 000 kronor. En siffra som kan hänga ihop med att medianinkomsten för drygt 83 procent i länet överstiger 60 procent av medianinkomsten i riket, och att endast knappt 17 procent lever i ekonomisk utsatthet.

Det innebär ju trots allt att omkring 17 procent av invånarna i vårt län har det riktigt tufft och skulle ha svårt att klara kraftiga hyresökningar eller en längre tids sjukdom. Men att vi nu är på väg in i en period av lite stormigare ekonomiskt läge är en del av ekonomins naturliga upp- och nedgångar, och det kan vara bra att förklara även för barnen, säger Svante Berggren och fortsätter:

Det är däremot viktigt att komma ihåg att vi dessutom kommer från en period med god utveckling på börsen och låga räntor som innebär att många hushåll haft möjlighet att spara under en längre tid.

Tips att prata med barnen om:

  • Förklara för barnen att det är naturligt att ekonomin går upp och ner. Över tid kan ekonomin svänga mycket och den återhämtar sig på sikt.
  • Försäkra barnen om att det är de vuxnas ansvar att ta hand om familjens ekonomi, men förklara också att ni kanske får göra mindre av saker som kostar mer en period framåt.
  • Involvera barnen i familjens hushållsekonomi. Det är bra att tidigt lära sig om sparande, vad saker kostar och varför man inte kan köpa allt man vill.
  • Gör sparandet till något positivt genom att inte bara titta på utgifterna utan visa hur ett eventuellt sparande faktiskt växer.

För den som lever i ekonomisk utsatthet och har svårt att klara vardagen kan man bland annat vända sig till Socialtjänsten för ekonomisk hjälp, medan organisationer som Rädda barnen och Röda Korset erbjuder olika aktiviteter för barn att delta i gratis. Även via Svenska Kyrkan går det i vissa stift att få ekonomisk hjälp och/eller samtalsstöd.