Pinpoint Estimates, en plattform som samlar investerares förväntningar på börsbolags utveckling, presenterar idag summerad data från rapportperioden för det tredje kvartalet 2022. Sammanställningen visar att rapporterna överraskade positivt avseende intäktstillväxt medan lönsamhetsutvecklingen var mer neutral jämfört med förväntningarna.

För det tredje kvartalet crowdsourcades totalt 6 215 investerarestimat på Pinpoint, en ökning med 45,4 procent jämfört med Q2 2022. Cirka 6 300 privatinvesterare använder plattformen för att skaffa sig en uppfattning om marknadens förväntningar och därmed få bättre beslutsunderlag till för sina aktieaffärer. 

En jämförelse mellan snittförväntningarna och de faktiska utfallen under kvartalet visar att 60 procent av bolagen på den svenska börsen överträffade förväntningarna på nyckeltal för nettoomsättning och intäktstillväxt. 

– Vi ser tendenser på att bolagens intäkter sannolikt fick mer stöd än förväntat av den svaga svenska kronan, jämfört med året innan. Investerarna har också trott på ett större genomslag av den överlag svagare svenska och globala ekonomin, drivet av högre räntor och inflation, än vad som de facto blev fallet, säger Pinpoints VD, Natasha Belinska, i en kommentar. 

Vad gäller bolagens vinster och lönsamhet var fördelningen mellan utfall och förväntningar mer neutral då knappt hälften av bolagen (48 procent) överträffade förväntningarna på nyckeltal för lönsamhet. 

– Nu väntar boksluten och vi väntar med spänning på att se huruvida privatinvesterare kommer att vara fortsatt försiktiga i sina prognoser avseende intäktstillväxt. Den senaste månadens börsutveckling tyder på att investerarna sannolikt diskonterat en stabilisering av ekonomin 2023 och att förväntningarna inför Q4-rapporterna därmed håller på att justeras uppåt, fortsätter Natasha Belinska. 

Förväntningsdatan baseras på de bolag som har fått över 8 estimat inför rapporten det tredje kvartalet, vilket motsvarande 229 bolag. För varje börsbolag samlar Pinpoint in estimat in för två nyckeltal, vanligtvis kopplat till försäljning och vinst. Populärast bolag bland investerare som estimerade var Evolution (180 estimat), Quickbit (71 estimat) och Waystream Holding (69 estimat).