Till följd av det förändrade ränteläget kommer många bostadsrättsföreningar behöva höja sina avgifter. Särskilt drabbade blir nybildade föreningar som ofta är högt skuldsatta. SBC reder nu ut hur man ska tänka som bostadsrättshavare i en ny förening.

Hur mycket en bostadsrättsförening påverkas av den senaste tidens räntehöjningar beror i stor utsträckning på hur högt belånad föreningen är. Just därför drabbas nybildade föreningar särskilt hårt när både räntor, inflation och elpriser skenar. Detta då de ofta har betydligt större skulder än äldre bostadsrättsföreningar. Kraftiga höjningar är nu att vänta för många nybildade föreningar. Men hur ska man egentligen tänka som boende eller styrelsemedlem i en nybildad förening?

– Avgifterna i en bostadsrättsförening bör vara tillräckligt höga för att täcka drift, kapital och slitagekostnader. När räntan var lägre kunde nybildade föreningar med hjälp av hög skuldsättning och nästintill amorteringsfria lån hålla nere avgifterna. Nu slår det dock tillbaka hårt mot de som haft ett underskott i sin ekonomiska plan. Att ta ut en tillräckligt hög avgift gynnar alla i föreningen på lång sikt och det är viktigt att styrelsen vågar ta rätt beslut när de sätter budgetensäger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

En lagändring i bostadsrättslagen som träder i kraft efter årsskiftet 2024 innebär dessutom att styrelsen för nybildade bostadsrättsföreningar måste upprätta en långsiktig teknisk underhållsplan. Planen ska visa kostnaderna för planerat underhåll 50 år framåt i tiden. Även detta kan komma att påverka avgifterna i nya föreningar, eftersom man tidigare har kunnat ta betydligt lättare på det framtida underhållsbehovet i kostnadskalkylen.

– Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för att föreningen ska kunna skötas på rätt sätt. Genom att inrätta en plan på 50 års sikt får föreningen en bra överblick och slipper oförutsedda kostnader. Att räkna för lågt på framtida underhåll kan hålla nere avgifterna på kort sikt, men de senaste månadernas ekonomiska situation visar tydligt att det inte är någon hållbar lösning i längden, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Läs mer om vad mäklare och bostadsköpare tror om trenden för bostadsmarknaden här!