Nyligen har en betydande förändring drabbat paketresornas prissättning. Till följd av en ny EU-lag och strängare krav från Konsumentverket, har resebolag som Airtours, Ving, TUI och Apollo avlägsnat synliga rabatter från sina erbjudanden. Denna förändring tvingar nu konsumenterna att navigera i prisdjungeln utan den tidigare tydligheten kring vad som faktiskt utgör en rabatt.

Inga mer synliga rabatter på paketresor

Förändringen innebär att resebolagen inte längre visar den tidigare praxisen med att marknadsföra paketresor med synliga rabatter. Detta beslut togs i ljuset av en ny EU-lag och krav från Konsumentverket som syftar till att förhindra vilseledande prissättning.

Anledning

En ny EU-lag som trädde i kraft i september 2022 kräver att företag som säljer varor på rea måste visa det lägsta priset som varan har haft de senaste 30 dagarna. Denna lag, som kom till för att skydda konsumenter från vilseledande erbjudanden, har ställt till det för resebranschen. Konsumentverket, som genomförde en granskning under hösten 2023, stödjer denna lagstiftning.

Teknisk utmaning

Ingen aktör i resebranschen kan för närvarande möta dessa nya krav. Priset på en paketresa består av en otrolig mängd variabler som ändras dagligen, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att kontinuerligt visa de senaste 30 dagarnas lägsta pris i realtid.

Konsekvenser för konsumenter

Konsekvensen av dessa nya regler är att konsumenterna inte längre kan se vilka resor som är förmånligt prissatta med rabatter. Detta lägger en större börda på konsumenterna att själva bedöma vad som utgör ett normalpris jämfört med ett rabatterat pris.

Resebolagen

Airtours och Ving var snabba med att anpassa sig till de nya kraven genom att ta bort sina rabatter i januari 2024. TUI och Apollo följde efter senare under våren. Denna förändring har skapat en ny verklighet inom branschen där tidigare marknadsföringsstrategier inte längre är tillämpbara.

Konsumentverkets krav

Konsumentverket inledde sin granskning mot bakgrund av den nya EU-lagen och det ökade behovet av transparens inom prissättning. Stefan Chatzopoulos, VD för Airtours, kommenterade situationen och underströk svårigheten att anpassa sig till dessa nya krav utan att utveckla helt nya system.

Stefan Chatzopoulos, VD Airtours: “Rabatter har alltid varit ett viktigt incitament för kunderna så detta innebär helt klart nya tider för branschen. Det ligger absolut i vårt intresse att hitta en väg framåt som funkar och där vi kan visa rabatter igen men som det ser ut nu går det inte. För att möta kraven behöver vi skapa ett nytt system som sparar upp mot 220 miljoner priskombinationer per dag som kan trattas ut och sammanfattas i realtid vilket vårt system inte klarar av i dagsläget. Det är lite annorlunda för en paketresa där det ingår sådan otrolig mängd variabler jämfört med en produkt som hemelektronik eller kläder. Men kraven från Konsumentverket på resebranschen såväl som andra branscher grundar sig i ett behov av transparens som vi tar på allvar. Vi tog bort den synliga rabatten i januari”

Det finns ett hopp om att Konsumentverket kan komma att erbjuda nya riktlinjer som är bättre anpassade till resebranschens unika utmaningar. Alternativt måste reseaktörerna utveckla nya tekniska lösningar som kan hantera dessa komplexa krav. Oavsett vilket, är en nära dialog med Konsumentverket avgörande för framtida framsteg.

Denna situation illustrerar en pågående anpassning inom resebranschen till en ny era av transparens och konsumenträttigheter, som kräver både tekniska innovationer och förändrade marknadsföringsstrategier.