Bensin- och dieselpriserna kan stå inför en framtid av skyhöga ökningar, en varning som nu ljuder från fordonsbranschen och konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige. Anledningen bakom denna dystopiska framtidsutsikt är ett nytt, än så länge relativt okänt, EU-initiativ som sätter klimatet i fokus men som samtidigt riskerar att skaka om den svenska bilägarens vardagsekonomi i grunden.

Ny EU-avgift bakom prishöjning

I centrum för denna omvälvande förändring står ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS-2, som planeras att träda i kraft 2027. Till skillnad från det befintliga systemet EU ETS, introducerar ETS-2 ett eget utsläppstak och unika utsläppsrätter för vägtransporter, byggnader, och mindre industrier. Naturvårdsverket förutspår initialt en höjning av drivmedelspriser med en krona per liter mellan 2027 och 2029, men det är bara början.

En oväntad kalldusch för många

Riksförbundet M Sverige varnar för att detta bara är toppen av isberget. De projicerar att drivmedelspriserna fram till 2040 kan stiga ytterligare i ett försök att minska bilanvändningen och därmed utsläppen.
– Detta kan bli en kalldusch för väljare som röstat för att diesel och bensin skulle bli billigare, och ett svårt mål att uppnå i Sverige där vi har långa avstånd och en stor andel av befolkningen som har behov av bilen dagligen för att till exempel ta sig till jobbet. När ETS-2 införs bör nationella styrmedel ses över så att inte bränslekostnaderna skenar, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.
Hon understryker behovet av att nationella styrmedel ses över för att förhindra att bränslekostnaderna skenar.

“40 kronor per liter” – en oroväckande prognos

Bekymren delas av flera aktörer inom bränslesektorn. Efter en period av sjunkande priser, verkar införandet av ETS-2 signalera ett hot mot rimliga bränslepriser.
– Vi har haft möten med företrädare inom bränslebranschen som tror att bränslepriset kan öka till uppemot 40 kronor per liter, säger Peder Blohm Bokenhielm, talesperson för Bränsleupproret till Carup.se.

Avgifter ovanpå befintliga bränslepriser

ETS-2 kommer att lägga till avgifter på befintliga bränslepriser, inte bara för bilister och åkerier men även för bostäder och andra sektorer. Dessa medel är tänkta att finansiera en större klimatfond inom EU. Såväl regeringen som Naturvårdsverket har redan bekräftat planerna för denna nya avgift. Från och med 2025 kommer utsläppen att noggrant övervakas och rapporteras, i linje med EU:s regelverk.

Vad betyder detta för framtidens bilägande?

Denna nya avgiftsstruktur kan fundamentalt förändra hur vi ser på bilägande och transport i Sverige. En nation präglad av långa avstånd och ett stort beroende av personliga fordon står inför en osäker framtid där bilismens kostnader kan komma att bli en allt större del av hushållens budget. Samtidigt som syftet är att minska klimatpåverkan, kastar denna utveckling ljus över behovet av balans mellan miljöåtgärder och ekonomisk bärkraft för medborgarna.