Huvudbry för Federal Reserve. För andra månaden i följd har den amerikanska inflationstakten visat sig vara något vassare än vad marknadsanalytiker förutspått. När siffrorna för februari drogs fram i ljuset stod det klart att den breda inflationen, mätt genom konsumentprisindex (KPI), ökade med 0,4 procent från januari till februari. År på år noterades en inflation på 3,2 procent – en tiondel över vad analytikerna hade förväntat sig och en uppgång från januaris 3,1 procent.

Kärninflationen bryter trenden?

Kärninflationen, som exkluderar de ofta volatila livsmedels- och energipriserna, visade även den på en något högre takt än väntat. Med en månadsökning på 0,4 procent och en årlig takt på 3,8 procent, en tiondel över prognoserna, väcks nu frågor om den tidigare nedåtgående trenden för kärninflationen kan vara i fara. Detta var den andra månaden i rad som kärninflationen steg med just 0,4 procent.

Bensin och boende driver inflationen

De största bidragsgivarna till prisökningarna i februari var högre bensinpriser samt ökade boendekostnader, vilka tillsammans utgjorde 60 procent av den totala prisuppgången. Även om boendekostnadernas månadsökning på 0,4 procent var en nedgång från januari, är det tydligt att dessa kostnader fortfarande utgör en betydande del av inflationstrycket. På årsbasis har boendekostnaderna stigit med 5,9 procent.

Utmaningar väntar Federal Reserve

Inför nästa veckas penningpolitiska besked står Federal Reserve inför nya utmaningar. Med en inflation som inte tycks sjunka i den takt man hoppats på och en månadsutveckling som ligger på en ihållande högre nivå, kan det bli svårare än väntat att få ner inflationen till det önskvärda 2-procentsmålet.

Arbetsmarknad och tillväxt håller ställningarna

Trots inflationstrycket är arbetsmarknaden fortsatt stark och den ekonomiska tillväxten imponerar med hållbara nivåer. Kommande rapporter om detaljhandel, producentpriser och industriproduktion för februari kommer att vara avgörande för Federal Reserves tonläge. Starka siffror skulle kunna minska brådskan med att signalera om snabba räntesänkningar.

Ögonen riktade mot Federal Reserve

När de enskilda ledamöterna i Federal Reserves räntesättande kommitté nästa vecka lämnar sina uppdaterade prognoser för inflation, räntor och tillväxt, kommer dessa att noggrant analyseras av marknaden. Dessa prognoser förväntas spela en stor roll i bedömningen av centralbankens framtida räntebeslut.

Finansmarknaden håller andan

Även om februaris lilla inflationsskräll inte orsakade någon större oro på finansmarknaden, har förväntningarna inför nästa veckas penningpolitiska besked från Federal Reserve definitivt skärpts. Med en ständigt osäker ekonomisk framtid, väntar nu marknaden spänt på hur centralbanken kommer att navigera i detta svåra läge.