Investerare satsar mot Warren Buffett som sålt av sina aktier i flera flygbolag. JETS, den fond som köper i aktier i olika flygbolag har sett inflöden i sin fond stiga med 1 600 procent. Warren Buffett avslöjade i helgen att Berkshire Hathaway hade sålt alla sina flygbolagsaktier. Han sade att den investeringen var ett misstag. Flygbolagsfonden JETS har sett ett kursfall på 60 procent sedan utbrottet av Coronaviruset. Detta eftersom flygtrafiken minskat med mer än 90 procent.

Medan Buffet säljer aktier i flygbolagen köper småspararna dem. De tror att det är en möjlighet till en snabb kursuppgång när allt fler länder signalerar att de kommer att öppna upp sig och lätta på sina restriktioner. Tillgångsmassan i JETS steg till 615,8 MUSD den 30 april, en uppgång från 34,6 MUSD den 3 mars motsvarande en ökning om 1 600 procent.

För att ge ett perspektiv på hur massiva inflödena i JETS varit visar vi en visualisering av ett års fondflöden för denna ETF.

Under det senaste året, innan utbrottet av Coronaviruset såg denna fond nettoinflöden under en enda dag. Nu har de stigit med mer än 600 MUSD. Bland fondens innehav finns aktier i Southwest AirlinesAmerican AirlinesDelta Air Lines och United Airlines. Dessa flygbolag utgör 11.4%, 11.0%, 9.4% och 9.1% av fondens förmögenhet.

Tematiska fonder ser ofta stora inflöden när aktierna rusar

Populära tematiska fonder som HACK (cybersäkerhet) och ROBO (robot- och automatiseringar) brukar se inflöden när de underliggande värdepappren stiger i pris. Detta för att investerare vill delta i rallyt. JETS rider på denna trend. Kursen har rasat med mer än 60 procent, men tillgångarna har stigit med mer än 17 gånger, vilket förklaras av att investerarna satsar på en återhämtning i flygbranschen.

Den 3 mars ägde bara 386 Robinhood-konton JETS. Idag gör mer än 20 000 stycken det. Det motsvarar en ökning med mer än 5 000 procent.

Detta investerarbeteende liknar det som har observerats i ETF USO, som också såg en ökning av Robinhood-kontoägarskapet då priset sjönk. Det återstår att se om Warren Buffett som sålt sin flygbolagsposition eller investerarna kommer att få rätt.