Saab ( STO:SAAB-B ) har mottagit en beställning på vapensystemet Carl-Gustaf från Nato Support and Procurement Agency (NSPA). Ordervärdet ligger på cirka 60 miljoner euro, cirka 700 miljoner kronor, och kontraktsperioden sträcker sig mellan 2024 och 2027. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beställningen görs å fyra Natoländers vägnar inom ramen för ett avtal mellan Saab och NSPA gällande Carl-Gustaf, inklusive ammunition och tillhörande utrustning.

“Vi är hedrade över att NSPA återigen har valt vårt beprövade, pålitliga och effektiva Carl-Gustaf-system”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. “Det här bekräftar den starka positionen som Carl-Gustaf har på den internationella marknaden och det förtroende som systemet har hos våra kunder.”

En beprövad vapenplattform

Carl-Gustaf har en lång och framgångsrik historia som sträcker sig tillbaka till 1948. Under årens lopp har systemet kontinuerligt vidareutvecklats och idag utgör det en av de mest moderna och effektiva vapenplattformarna i sin klass.

Carl-Gustaf är ett rekylfritt granatgevär som kan avfyras från axeln av en enda soldat. Systemet är känt för sin flexibilitet och användarvänlighet, och kan användas mot en rad olika mål, inklusive pansarfordon, befästningar och truppkoncentrationer.

Ett brett utbud av ammunition

En av de viktigaste faktorerna bakom Carl-Gustafs framgång är det breda utbudet av ammunitionstyper som finns tillgängliga. Utöver den traditionella HEAT-ammunitionen (High-Explosive Anti-Tank) finns det ammunition för bland annat bekämpning av stridsvagnar, befästningar, personal och för belysning av slagfältet.

Ett viktigt bidrag till Natos försvar

Natos beställning av Carl-Gustaf är ett viktigt bidrag till försvarsalliansens förmåga. Systemet kommer att ge Natos medlemsländer en modern och effektiv vapenplattform som kan användas för att skydda sig mot en rad olika hot.

Saabs starka position på den internationella marknaden

Saabs framgång med Carl-Gustaf bekräftar den starka position som företaget har på den internationella marknaden för försvarsmateriel. Saab är en av världens ledande leverantörer av avancerade vapensystem och har en lång historia av innovation och teknisk excellens.

Carl-Gustaf: En svensk succé

Carl-Gustaf är en svensk succéhistoria som har sitt ursprung i Karlskoga. Systemet har utvecklats och producerats av Saab i decennier och har bidragit till att skydda Sverige och andra länder runt om i världen.

Natos beställning av Carl-Gustaf är en viktig bekräftelse på systemets effektivitet och pålitlighet. Det är en tydlig signal om att Saab är en ledande aktör på den internationella försvarsmarknaden och att Carl-Gustaf kommer att spela en viktig roll i Natos försvar under många år framöver.