Den som köper en aktie blir aktieägare i det samma. Personen eller företaget har då även rätt till en aktieutdelning. Aktieutdelningar görs antingen årsvis eller periodvis, i Sverige endera halvårsvis eller kvartalsvis. I USA och Kanada finns det dessutom en del företag som delar ut varje månad.

När man handlar med aktier så innebär det att man blir aktieägare i ett bolag och man har då även rätt till en aktieutdelning. Aktieutdelningar görs antingen årsvis eller periodvis. Den som får utdelningen är den som var aktieägare tre dagar innan en avstämning görs. Alla aktieägare i ett bolag har rätt till aktieutdelning oavsett hur mycket eller hur lite aktier man äger och oavsett hur länge man har ägt aktien.

Vad är en aktieutdelning?

Har ett företag gått bra så får man högre utdelning, det vill säga ta del av vinsten. Skulle företaget inte ha gå bra enligt förväntan så kan det innebära sannolikt ingen utdelning alls utan att aktierna faktiskt minskar i värde. För det mesta är det frågan om kontant utdelning men ibland kan det även vara andra tillgångar i företaget som räknas som en aktieutdelning, vissa investmentbolag delar ibland ut aktier i företag som de äger till sina aktieägare.

Skatt på aktieutdelning

Har Du dina aktier på ett på aktie och fondkonto måste Du betala 30 procents skatt. Ligger aktierna däremot på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring så dras ingen preliminärskatt om det är svenska aktier. Har man däremot utländska aktier så betalar förvaltare, det vill säga Din bank eller fondkommissionär, en preliminär skatt precis som på ett vanligt aktie eller fondkonto. Den som har sina utländska aktier på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring så blir istället debiterad en utländsk källskatt.

Om det görs en automatisk avräkning på källskatten så betalas den tillbaka när Skatteverket har godkänt avräkningen. Den utländska källskatten skickas in som kontrolluppgift till Skatteverket och skall därför finnas förtryckt på din inkomstdeklaration.

När kommer aktieutdelningen?

Aktieutdelningen brukar göras till aktieägarna tre bankdagar efter den så kallade avstämningsdagen. Om utdelningen sker i Euro så kan det ta ett par extra bankdagar. Samma sak om det är utländska aktier.

Vad är en årsstämma?

Årsstämma är den dag då bolagets aktieägare samlas och tar beslut om det finns utrymme för en utdelning och hur stor utdelningen skall vara. Det går att handla aktier samma dag som årsstämman och får rätt till en aktieutdelning. Aktien måste emellertid ägas till dagen efteråt.

Vad innebär X-dagen?

X-dagen betyder Exclusive dividend-day och betyder dagen utan utdelning, eller dagen exklusive utdelning. Den som köper aktien den dagen har således inte rätt till någon utdelning. Aktiekursen brukar i allmänhet, men inte alltid, falla med ett belopp som motsvarar utdelningen.