Aktierna i Weyerhaeuser (NYSE: WY) föll kraftigt i fredags, och tappade nästan 16 procent under den första halvtimmen av fredagens handel. Nedgången handlade om företagets resultat, eller, mer korrekt det företaget sa om framtiden när det rapporterade sina intäkter.

So what

På det stora hela taget var Weyerhaeusers resultat inte alls dåliga. Intäkterna för första kvartalet 2020 kom in fem procent högre än samma period 2019. Bolaget ökade också vinsten med nästan 12 procent jämfört med fjärde kvartalet. Vinsten uppgick till 0,20 dollar per aktie, upp från en förlust på 0,39 dollar under föregående år och en förlust på 0,02 dollar under det fjärde kvartalet. Med tanke på att COVID-19 började drabbas av den amerikanska ekonomin sent under det första kvartalet var Weyerhaeusers VD troligtvis berättigad att säga att han var “stolt” över siffrorna här.

Det fanns emellertid en del dåliga nyheter för investerare att smälta också. För det första noterade företaget att kundmarknadsförhållandena började försämras sent under första kvartalet. De negativa trenderna har hittills fortsatt i andra kvartalet. Även om det inte gav detaljer, förväntar sig Weyerhaeuser att resultat från det andra finansiella kvartalet att bli väsentligt svagare än första kvartalet. Weyerhaeuser har refinansierat sina långfristiga skulder och tagit upp en kreditfacilitet. Men den riktigt stora smällen för inkomstinriktade investerare är att styrelsen valde att avbryta utdelningen för att bevara kontanter i företaget. Alla företag som sänker sin utdelning är ovälkomna, men när ett REIT gör det är särskilt dåligt eftersom REIT-strukturen skapades specifikt för att överlämna inkomster till aktieägarna.

Nu då

Timmermark är en viktig och förnybar resurs. Weyerhaeusers långsiktiga skuld är emellertid ganska rimlig till ungefär 45 % av kapitalstrukturen i slutet av första kvartalet. Dess senaste ansträngningar för att öka sin likviditet har under tiden lämnat bolaget med ungefär 1,5 miljarder dollar kontant i sin balansräkning.

Det ser ut som om REIT kan klara sig igenom denna svåra period, vilket innebär att det så småningom kommer att leva upp till sitt löfte om att det åtagit sig att återlämna värde till aktieägarna i form av utdelning. För tillfället tog emellertid investerarna emot nyheten dåligt och antyder att vissa inkomstinvesterare inte är villiga att vänta med ett löfte om att utdelningen så småningom kommer att återvända.