Under onsdagen dippar Sensec Holding betänkligt med nära 9 %. Detta trots att det enda som har släppts den senaste tiden från bolaget egentligen har varit kursdrivande uppåt vilket också har synts på kursen i synnerhet under de två senaste veckorna.

En sammanfattning av de senaste nyheterna med tillhörande länkar till Sensecs IR-sidor.
12 Maj – Styrelsens strategi om offensiv Nordisk satsning. 
14 Maj – Intervju med Styrelseordförande av Corfind om satsningen.
15 Maj – Delårsrapport Q1 presenteras – Utfallet är i linje med förväntningarna
1 Juni – Sensec tar emot order från statlig myndighet.

Som synes kan man inte hitta något negativt alls i nyhetsflödet och frågan är om dagens dipp är en nyttig andningspaus efter en kraftig kursuppgång eller om förtroendet för bolaget från marknaden än en gång sviktar.

Bolaget ställde in sin bolagsstämma som var planerad till den 29 Maj och senarelade den till slutet av Juni till följd av problematiken att hålla större möten med hänsyn till Covid-19. Den senarelagda stämman kommer att avhållas digitalt.