Finansinspektionen (FI) återkallar tillstånden för Exceed Capital Sverige AB med omedelbar verkan. FI:s beslut innebär att bolaget blir av med samtliga tillstånd och inte längre får bedriva tillståndspliktig verksamhet.

Sanktionsbeslutet fattades av FI:s styrelse på ett extrainsatt sammanträde på tisdagen.

Rådgivning och anknutna ombud
Exceed är ett värdepappersbolag vars verksamhet huvudsakligen består av rådgivning om finansiella instrument till konsumenter, både genom egna rådgivare och genom anknutna ombud. Bolaget har cirka 10 000 kunder och ett 40-tal anställda.

Komplexa produkter har särskilda krav
FI:s undersökning visar att Exceed genomgående har brutit mot centrala kundskyddsregler i värdepapperslagstiftningen. Ett exempel på detta är att Exceed har gett råd till kunder, många gånger äldre personer, att investera sina sparpengar i mycket komplexa och riskfyllda produkter utan att säkerställa att kunderna haft nödvändig kunskap om de stora riskerna. Ett annat exempel är att den information som Exceed lämnat till sina kunder om avgifter varit direkt missvisande.

Vid rådgivning av så pass komplexa och riskfyllda produkter till konsumenter är kraven särskilt högt ställda. Produkterna är inte lämpliga för alla, utan företagen har ett stort ansvar att säkerställa så att inte fel produkt hamnar hos fel konsument. Undersökningen visar att Exceed har brustit i detta ansvar, och det är allvarligt.

Försvårat Finansinspektionens arbete
Det innebär att Exceed inte visat den omsorg om sina kunder som krävs enligt lagen. Bolaget har dessutom försvårat FI:s arbete under utredningens gång.

– Det här är ett tydligt exempel på oseriös rådgivning som inte utgår från vad som är bäst för konsumenten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Och ett värdepappersbolag som inte visar omsorg om sina kunder har inte på marknaden att göra.

Beslutet innebär att Exceed inte längre får erbjuda investeringsrådgivning och att den tillståndspliktiga verksamheten ska avvecklas under ordnade former.

Alla kunder ska nu kontaktas och få ytterligare information från Exceed om hur avvecklingen kommer att gå till.