Företag: Front Ventures
Kortnamn: FRNT B
Lista: NGM Nordic
Antal aktier: 35 160 919 St
Marknadsvärde:   ca 81,6 MSEK
Aktiekurs vid analys: 2,32 SEK
Skribent: Admins på Facebookgruppen “Front Ventures”

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamt för de bolag Front Ventures väljer att investera i är att det ska finnas en mycket tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. De går in aktivt i sina investeringar och arbetar för att uppnå snabba resultat. Finns det ingen möjlighet att genomföra en exit inom en treårsperiod, kliver de av. En exit kan ske genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Portföljens största investeringar är QuickBit, Intergiro, Vopy, Blockchain Voucher, Conax Group och PayFunc.

Eftersom investmentbolagens idé är att investera i andra bolag är det sällan investmentbolaget i sig som är det mest intressanta att analysera utan snarare dess portföljbolag och investmentbolagets förmåga att hitta och förvalta dessa.
Det intressanta är hur ledningen tänker och agerar kring sina investeringar och vad det faktiskt fysiskt gör för bolag som förvärvas. Och på vilket sätt det stöttar bolagen i stort. I Front Ventures fall, så sätter de sig i framsätet och är aktiva. De tar fram en individuell plan för varje enskilt bolag, som börjar med att de kvalitetscheckar kod utvecklingen med ett eget utvecklingsteam. Fattas det något, eller om det behövs så stöttar de även utvecklingsarbete om den mån det krävs. Det avlastar även bolaget med att ta ansvar för kapitalanskaffning och rekrytering, så att de kan lägga 100 procent fokus på att  utveckla digitala transaktioner, som samtliga bolag fokuserar på. Mer exakt, så investerar de endast  i företag som utvecklar friktionsfria digitala transaktioner. Och skälet till det är att utvecklingen i den sektorn är enormt snabbt och attraktiv.

Den globala tillväxten av (digitala) kontantlösa transaktioner fortsätter och förväntas öka med en årlig tillväxttakt på 14 procent, enligt Capgemini World Payments Report 2019 som publiceras häromveckan. Ökningen skapar en utmaning för traditionella banker som behöver omfamna nya affärsmodeller och ekosystem, öppna plattformar och framför allt en bättre kundupplevelser. Endast 44 procent av bankerna planerar att anpassa sin infrastruktur för att möta konsumenternas efterfrågan. Vilket öppnar enorma möjligheter för den typen av bolag som Front Venture investerar i.

Portföljbolagen

QuickBit – Noterat på NGM till en värdering av ca 659 MSEK
Grundades 2016 och erbjuder en lösning som under lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.

Intergiro – Onoterat
Erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform. Intergiro har tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster inom hela EU.

Vopy – Onoterat
Erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke, och på så sätt hantera transaktioner själva.
Vopys tjänst bygger på en unik och patenterad teknik och bolaget har ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA). Därmed kan Vopy erbjuda finansiella tjänster över hela Europa. Denna licens omfattar både e-money-utgivning och kreditgivning. Detta är viktigt för att kunna skapa exempelvis en egen neobank under sitt eget varumärke.

Blockchain Voucher – Onoterat
Möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kombinationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att manipulera. BCV har skapat en plattform som bygger på blockchain och ett virtuellt kortsystem baserat på VISA och Mastercard. Lösningen gör att värdebevis och presentkort kan låsas till innehavaren och kunder kan därmed inte förlora dem då de finns kvar digitalt. Genom BCVs app kan kunderna enkelt skapa och skicka personliga presentkort var och när de vill till nära och kära. Initialt lanserar BCV på den svenska marknaden men kommer redan under 2021 kunna erbjuda sina tjänster på fler marknader.

Conax Group – Onoterat
Utvecklar högteknologiska programvaror inom bland annat open banking och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockkedja (blockchain) som klarar mycket höga transaktionshastigheter, s.k. ”block time”, på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med den vanligaste förekommande blockchainbaserade plattformen Ethereum, som har en ”block time” på ca 10-15 sekunder.

Conax blockkedja automatiserar clearing och stamping av finansiella transaktioner och har potential att ersätta resurskrävande manuella rutiner. Blockkedjan stödjer smarta kontrakt (smart contracts) och lösningar för t ex. peer to peer baserad låneverksamhet. Man erbjuder effektiva programmeringsgränssnitt (SDK/API) mot bolagets blockkedja så att andra mjukvaruleverantörer enkelt kan använda Conax blockkedja i sina applikationer. Därutöver bygger Conax färdiga applikationer som kan levereras som ”white-label” lösning till olika aktörer, först ut är en plattform för just peer to peer baserad låneverksamhet.

PayFunc
Är en plattform för betalningar inom digitala tjänster – micropayments, ”Pay as You Go” och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt baserad på en molnbaserad teknologi, vilket gör att plattformen enkel för företag att implementera, lätt att uppgradera för att hantera stora betalvolymer och ger låga driftskostnader.PayFunc har den högsta säkerhetsnivån för att hantera kortbetalningar online, något mycket få molnbaserade betalningsplattformar har lyckats med i Europa. Deras nästa produktlansering är en ny lösning för direktbanksbetalningar (sk PISP-tjänst) för företag och privatpersoner. Direktbanksbetalningar är en betalmetod som växer snabbt inom digitala betalningar och förväntas ta stora marknadsandelar av kortbetalningar.
Payfuncs kunder finns inom områdena travel & entertaiment, gaming & gambling, laddstationer för elbilar, pre-order apps inom restaurangbranschen mfl. Ett flertal spännande kunddialoger pågår inom dessa områden inom hela Europa.

Fördelar med investmentbolag

Det finns flera fördelar med att investera i investmentbolag. Ett är den riskspridning man automatiskt får, genom att investmentbolaget äger ett flertal aktier i en underliggande diversifiering trots att du endast äger aktier i investmentbolaget. Speciellt i investmentbolag som Front Ventures som väljer att fokusera på en snabbväxande bransch där möjligheten till tillväxt är stor. Handlas investmentbolaget till substansrabatt så betyder det att du köper aktier i portföljbolagen till en rabatt jämfört med om du hade köpt aktier i dessa bolag löst. Handlas investmentbolaget istället till substanspremie så betyder det att du köper aktier i portföljebolagen till en premie, alltså dyrare, än vad det hade kostat dig att köpa aktier i dessa bolag löst. Alltså ska du försöka handla investmentbolag till substansrabatt för att få extra hävstång i din investering. Och det är just det som är fallet i Front Ventures just för tillfället. Substansrabatten är enormt hög just nu.

Här nedan ser ni hur mycket Front Ventures har investerat i sina portföljbolag (84 513 656 kr) och även hur mycket de värderas till per  (172 847 933 kr)

Således kan vi konstatera Front Ventures handlas med 53 % rabatt vilket är mycket svårt att motivera. Speciellt som några av bolagen står inför en kommande notering, sannolikt under 2021. Och då ska man lägga till att de som är aktieägare i Front Ventures har blivit utlovade att de ska ha fördelar vid noteringen. Det kan uppnås genom att man strax innan notering gör en riktad emission till alla som är aktieägare i Front Ventures. Vilket skulle innebära en rabatt. Exakt hur detta skulle gå till är inte kommunicerat ännu. Bara att det ska finnas fördelar med att vara aktieägare i Front Venture vid noteringen av portföljbolagen.

Portfölj per 200529

Portföljbolagens värde redovisas per 29 maj 2020 och baseras på senast genomförda transaktion. I värderingen av QuickBit ingår totalt 3 127 100 teckningsoptioner till en värdering om ca 21,4 MSEK.

 

Vad händer när ett bolag går mot en notering?

“Bolagen värderas annorlunda när de marknadsnoteras. Ofta går man till börsen när man kan se ett genombrott.”

När man investerar i ett bolag i en tidig utvecklingsfas är ofta värderingen byggt på osäkra grunder. Detta på grund av att det finns många osäkerheter kring en tekniken/produkten/tjänsten. Och det är kanske inte så konstigt. Under utvecklingsarbetet är det svårt att få igång försäljningen och det är svårt att sälja en produkt eller tjänst under utveckling eftersom den är oprövad. Andra sidan av det myntet är att man kan hitta teknik och potential som har förutsättningar att mångdubblas i värde flera gånger mer än vad färdigutvecklade bolag med en etablerad affär kan göra på samma tid.

Eftersom Front Ventures har egna utvecklare, stort nätverk och investerar otroligt selektivt i bolag som har en intressant teknik, stor potential och duktiga personer som driver bolagen, finns det stora möjligheter att några förtag verklig lyckas. Vilket gör att avkastningen och uppvärderingen kan bli enorm  på deras investeringar där de lyckas träffa rätt. Se bara på QuickBit som de har köpt för ca 2:90 kr styck som idag har växt 3 gånger i värde och handlas av investerare för 14 kr/st.

Så den stora avkastningen kommer i fasen när bolagen blir publika, då marknaden och en större massa får chansen att äga i bolaget. Noteringen görs oftast i samband när Bolagen har fått igång sin affärsverksamhet och kan attrahera investerare direkt till bolaget över börsen. Ofta sker det när de ser intäkter och de har kontrakterat kunder som få dem att lyfta. Det är det som kommer hända när portföljbolagen i Front Ventures kommer att noteras. Vi ser därför en kommande rejäl uppvärdering, som inte är inprisat i dagens kurs.

Rejäl uppsnyggning av sin digitala kommunikation

Under våren har såväl hemsida som sociala medier fått sig en rejäl renovering och uppsnyggning. I samband med namnbyte från “Front Office” lanserades en helt ny hemsida med kraftigt förbättrat såväl innehåll som utseende, besök Front Ventures hemsida här. Även Facebooksidan har aktiverats. Bolaget har även en mycket engagerad privat aktieägargrupp på Facebook som Admins gärna ser att intressenter går med i för att kunna diskutera bolaget. Admins är också de som skrivit denna analys, Facebookgruppen hittar du här.

Finanstid önskar aktieägare och intressenter i Front Ventures ett stort lycka till och ser fram emot att följa aktien som den första i serien Veckans Aktie.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se