Svenskarnas kontantanvändning inom den fysiska handeln är lägre än någonsin. Och även om allt fler handlare väljer att sluta ta emot kontanter tar fortfarande nio av tio emot betalmedlet. Frågan är komplex med flertalet faktorer, och samarbete krävs för att säkerställa tillgång till olika betalmedel.

Hela 27 procent av svenskarna använder aldrig kontanter i den fysiska handeln, enligt betalleverantören Nets nya rapport Nordic Payment Report 2022. Andelen är den högsta någonsin, och är även klart högst i Norden och därmed sannolikt hela världen. Men omkring nio av tio fysiska handlare i Sverige tar fortfarande emot kontanter, enligt Svensk Handels årliga undersökning.

– Även om allt fler svenskar väljer andra betalmedel ska vi komma ihåg att nio av tio fysiska handlare fortsatt accepterar kontanter, och de klart flesta planerar att fortsätta så. Handeln ska vara tillgänglig för alla och erbjuda flertalet betalalternativ om så önskas av kunderna, säger Bengt Nilervall, näringspolitisk expert inom betalfrågor på Svensk Handel.

Enligt Nets nya rapport föredrar omkring fem procent av svenskarna kontanter som betalsätt inom fysiska försäljningsställen, inkl fysiska butiker. Det är lägst någonsin, och är numera även lägre än mobilbetalningar. De konsumenter som föredrar att använda kontanter gör det främst eftersom de anser betalsättet vara säkrast och ger bäst kontroll över ekonomin. Sex av tio svenskar tycker dock inte att kontanter är viktigt (27 procent viktigt och 10 procent mycket viktigt). Vad gäller svenskarnas tro på ett helt kontantlöst samhälle, som varit relativt konstant de senaste åren, så tror en majoritet fortsatt inte på detta. I år minskar andelen även från 39 till 31 procent.

Allt högre relativa kostnader för handlarna
Med minskande kontantköp blir den relativa kostnaden för handlarnas kontanthantering allt högre. Andelen handlare som tar emot kontanter sjönk under 2022 för tredje året i rad enligt Svensk Handels undersökning. Inom detaljhandeln tar dock 88 procent av handlarna fortfarande emot kontanter, medan det inom dagligvaruhandeln är 93 procent. Inom sällanköpshandeln är motsvarande andel 83 procent. Av de handlare som fortfarande tar emot kontanter planerar nästan ingen att sluta ta emot kontanter inom en överskådlig framtid. Endast åtta procent av handlarna tror att de kommer att sluta med kontanter under 2024 eller 2025. Drygt sju av tio handlare tror inte att man någonsin kommer att sluta ta emot kontanter

– Kontanter är en komplex fråga där alla svar ännu inte finns, men det är uppenbart att frågan kring kontanthanteringen behöver lösas. På en marknad där kontantanvändningen håller på att fasas ut behöver staten kliva in för att upprätthålla en fungerande kontanthantering i hela Sverige, avslutar Bengt Nilervall.