Finanstid har fått äran att träffa Vidar Brudvik, investmentbolaget Option Ones VD som pratar om bland annat framtiden och utmaningarna men även deras bakgrund och historia. Samtidigt får vi veta mer om den pågående emissionen som är i full fart.

Tjena Vidar, kul att ha dig här. Vi kan börja med den mest logiska frågan, vem är egentligen Vidar Brudvik? Berätta.
– Kul att få vara här, det känns passande! Vidar Brudvik heter jag, en person med ett enormt intresse för entreprenörskap och investeringar, något som jag har haft så länge jag kan minnas. Entreprenörskapet är något som har utvecklats sig fram naturligt skulle jag säga, dels det personliga likväl intresset och fascinationen för den multikonst det är. Jag älskar att ha långa konversationer med människor som delar den där specifika passionen entreprenörer har för sin idé.

Berätta mer om Option One. Vad kan en investerare förvänta sig?
– Option One är ett investmentbolag som vill fungera likt en brygga. Med det syftar jag på det enorma gapet som existerar mellan privata investerare och onoterade tillväxtbolag. Många är intresserade av att investera i tillväxtbolag men erbjuds sällan chansen och det beror bland annat på att det krävs stora summor för en sådan investering, något många inte har. Vi vill vara med i det tidiga skedet när bolaget gör den viktigaste resan och sätter sin kultur men framförallt där den stora värdetillväxten sker, då vill vi kliva in och låta våra aktieägare få vara med på resan genom oss.

Sedan hur allt började skiljer sig faktiskt från hur de flesta andra investmentbolag grundas. För vår del började det med att vi bjöd in våra närmsta till de investeringar vi gjorde och vi uppmärksammade väldigt snabbt en okunskap i området kring investeringar för onoterade bolag. Vi ville därför dela med oss av kunskapen såväl som nätverket och de första investerarna i Option One tyckte genast att det var spännande och kunde inte vänta tills vi rapporterade om nästa framgång bland våra portföljbolag. Vi hade som mål att bespara tid för våra investerare där vi ansvarade för att screena nya investeringsmöjligheter, ta möten med bolagen och genomföra due diligence för att sedan investera i de bolag som uppfyllde alla kriterier.

Som du förstår är detta tidskrävande och småsparare har inte den tiden och det nätverk som krävs för att bli erbjuden möjligheterna. Konceptet blev snabbt populärt och vår fantastiska utveckling i portföljen har lett till att nästan 500 aktieägare har tagit rygg på oss och blivit en del av familjen.

Vilka möjligheter ser du framåt för Option One?
– Bra fråga. Den primära möjligheten jag ser är verkligen att bli ett bolag man kan räkna med, en uppstickare som vi ofta blir nämnda som. Många investmentbolags historier grundar sig från en förmögen familj som förvaltar sina pengar genom att investera i andra bolag. Vi har däremot byggt Option One tillsammans från grunden och här är det viktigt att rikta ett stort tack till våra aktieägare, som har gjort detta möjligt. Vi vill fortsätta på detta spår och bygga Option One tillsammans.

En annan stor möjlighet som vi ser är att utöka med nya portföljbolag i närtid och att vi kan korsbefrukta våra innehav för att hitta spännande samarbeten och synergier. Vår roll kommer bli allt viktigare, vi vill inte enbart vara en passiv ägare utan det är viktigt att vi får behålla grundkärnan i Option One, att vara en stöttepelare för entreprenörerna och låta alla involverade nyttja vårt breda nätverk.

Det finns alltid två sidor av ett mynt. Vad ser du för utmaningar?
– De utmaningar vi ser, precis som för alla investmentbolag, är att hitta guldkornen bland alla tillväxtbolag och som passar in i vår portfölj. Det pågår ett ständigt letande efter bolagen som uppfyller alla kriterier och som har det där lilla extra. Våra befintliga portföljbolag ser mycket lovande ut och vi har dialog med ett flertal nya som besitter stor potential. Genom våra nätverk får vi in ett tiotal förfrågningar i veckan och det är därför av stor vikt att hålla oss till våra strategier för att screena och sålla bland dessa.

Varför har ni valt att göra en emission nu i dessa tuffa tider?
– Vi vill fortsätta stärka ägarstrukturen med fler aktieägare, få in mer kapital för att kunna utöka vår portfölj, sprida riskerna och således skapa en mer diversifierad portfölj och samtidigt stötta våra befintliga innehav.

I dessa tider, med hög inflation, hög ränta och höga elpriser är det ett tuffare klimat, det ska vi inte hymla med. Vi har under den senaste tiden prioriterat våra befintliga innehav mer än att ständigt leta nya case. Samtidigt är det i de tuffaste tiderna som de bästa affärerna görs och det ska vi nu försöka dra nytta av.

Ni planerar en notering inom 12-24 månader. Berätta mer om det!
Vi har medvetet bestämt att inte rusa mot en notering, som jag kan tycka många gör för tidigt, utan vi planerar för en notering inom 1-2 år. Vid det laget bedömer vi att kostnaderna för bland annat regelefterlevnad inte äter upp allt för stor del av kapitalet som annars kan nyttjas för att investera i fler bolag och bygga en starkare portfölj. Det är många aktieägare som ser en notering som önskvärt då de kan erbjudas en mer transparent handel i aktien och detta vill vi självklart bemöta.

Fokus ligger redan nu för att göra oss redo för en notering och bygga en stark aktie som också kan prestera i en noterad miljö. Vi ser till att ta ett steg i taget; säkerställa en bred och attraktiv investeringsportfölj, utöka innehavet i befintliga portföljbolag, välkomna nya investerare till vår familj, bredda vårt nätverk och sedan gå på lista med ett bolag och en resa framför oss som ingen vill missa. Detta är min och styrelsens absoluta övertygelse. Vi vill inte notera oss för att sedan se aktien ta ett svandyk och då vara efterklok. 

Tack Vidar och lycka till!

Läs mer om Option Ones emission här!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.