H2 Green Steel offentliggör att ledande europeiska finansiella institutioner stöttar bolagets skuldfinansiering om 38 miljarder kronor. Institutionerna avser att stödja bolaget och dess vätgasdrivna gröna stålverk i Boden genom kreditgarantier och lån.

H2 Green Steel kommer att finansiera bygget av sitt vätgasdrivna stålverk i Boden genom en kombination av aktie- och skuldfinansiering. Skuldfinansieringsstödet består av följande:

  • H2 Green Steel har erhållit villkorade finansieringsåtaganden om 36 miljarder kronor i senior skuld med AB Svensk Exportkredit (SEK) och de kommersiella bankerna BNP Paribas, ING, UniCredit, Societe Generale och KfW IPEX-Bank.
  • Europeiska Investeringsbanken har erhållit styrelsegodkännande om 8 miljarder kronor i senior skuldfinansiering till H2 Green Steels projekt.
  • Ledande exportkreditinstitut, inklusive tyska Euler Hermes, har utfärdat avsiktsförklaringar för att tillhandahålla exportkreditrelaterade garantier* om 16 miljarder kronor relaterade till H2 Green Steels avsedda seniora skuld.
  • Riksgälden har utfärdat en avsiktsförklaring om att tillhandahålla en grön kreditgaranti** om 11 miljarder kronor relaterad till H2 Green Steels seniora skuld.
  • H2 Green Steel har erhållit ett villkorat finansieringsåtagande om cirka 5,5 miljarder kronor från en ledande infrastrukturfond, innefattande stora nordiska investerarare, relaterat till deras ledande deltagande i en junior lånefacilitet.

– Dessa starka åtaganden i vår skuldfinansiering visar hur långt vi har kommit på vår resa på kort tid. Vi är imponerade av samarbetet med dessa institutioner och ledarskapet de visar i att finansiera den gröna omställningen. Stödet från Europeiska Investeringsbanken, Riksgälden och några av världens ledande exportkreditinstitut och banker understryker inte bara den robusta affären och den skuldbärande förmågan i vår satsning, men också viljan att stötta initiativ som bidrar till att uppnå målet i Parisavtalet, säger Henrik Henriksson, H2 Green Steels VD.

– För att kvalificera för den svenska statens gröna kreditgarantier måste investeringar möta miljökrav som ställs av regeringen. H2 Green Steels investering i tillverkning av grönt stål har potential att drastiskt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser vid ståltillverkning, vilket skulle kunna ge stor miljö- och klimatnytta. Som en del av beslutsprocessen gör vi en grundlig utvärdering av projektet, säger Magnus Rystedt, avdelningschef för Garanti & Finansiering på Riksgälden.

Denna milstolpe har möjliggjorts genom en noggrann granskningsprocess som påbörjades fjärde kvartalet 2021. Den innebär ett starkt stöd för H2 Green Steels ambition att minska utsläppen i branscher som betraktas som svåra att ställa om, samt de tekniska och finansiella meriterna för Bodens kommande gröna stålverk, från några av världens ledande finansiella organisationer. Finansieringsåtagandena och avsiktsförklaringarna är villkorade bland annat slutlig granskning och dokumentation. En ytterligare syndikeringsrunda väntas givet det betydande och breda intresset för finansieringen från ytterligare kommersiella banker och investerare.

H2 Green Steel har anlitat Societe Generale som finansiell rådgivare i samband med de seniora och juniora lånefaciliteterna. KfW IPEX-Bank agerar också finansiell rådgivare i samband med den seniora lånefaciliteten. BNP Paribas, ING och UniCredit agerar så kallade Pathfinders för finansieringen relaterat till marknad, dokumentation respektive teknologi.