Junglemap har gjort en strategisk översyn för att ytterligare driva på den snabba tillväxt som bolaget befinner sig i. Under 2022 skall antalet anställda öka med 55 procent. Den satsningen och en ny sammanhållen organisation skall ta företaget till nästa nivå.

Junglemap har idag ca 40 medarbetare i Sverige och Norge och skall under 2022 förstärka med en rad rekryteringar både i Skandinavien och på andra marknader. Totalt sett kommer antalet anställda att öka med 55 procent.

För att få ut full effekt av den satsningen sjösätter också Junglemap en ny organisation, uppdelad i två huvudområden. Nils Ivar Skaalerud blir ansvarig för det ena området i rollen som COO, Chief Operating Officer. Junglemaps erbjudande bygger på den unika metoden NanoLearning i kombination med en väl fungerande molntjänst och nu samlas både innehållsproduktion och teknisk utveckling under ett och samma tak.

Det andra huvudområdet leds av Matti Olofsson, i rollen som CCO, Chief Commercial Officer, med ansvar för försäljning, affärsutveckling och kundsupport. Organisationen syftar till att göra strategiska satsningar på nya geografiska marknader, parallellt med fortsatt affärsutveckling och en utökad kundsupport.

Gustav Berghog, som sedan hösten 2021 är CEO Junglemap, har lett strategiarbetet och är mycket nöjd med den nya organisationen.
– Den här kraftiga expansioinen och nya strukturen ger oss förutsättningar att ytterligare öka tillväxttakten i bolaget, säger Gustav Berghog. Junglemaps metod NanoLearning i kombination med vår väl utvecklade molntjänst har verkligen potential att både ta andelar på befintliga marknader och nå in på nya.