Snabbväxande fintechbolaget Yabie AB ökade under räkenskapsåret 2021 sin nettoomsättning med 519 procent jämfört med föregående år. Totalt uppgick omsättningen till 33 MSEK 2021. Under samma period fördubblades personalstyrkan till 50 personer. Detta trots att siffrorna enbart är baserade på nio månader, då Yabie under 2021 införde brutet räkenskapsår.

”Sammantaget var 2021 ett mycket starkt år för Yabie sett till både omsättning, produktutveckling och att ha lyckats rekrytera riktigt vassa personer till bolaget. Vi har ett tydligt fokus på tillväxt med vår långsiktiga strategi att växa bolaget både organiskt samt genom förvärv, vilket vi ser gett positiva effekter under det senaste året”, säger Mathias Plank, grundare och vd Yabie.

Yabie förvärvade under 2021 de två bolagen Kassa & Våg Syd via inkråmsaffär och APE Företagsservice som nu integreras i bolaget med flera positiva synergieffekter. Under verksamhetsåret genomfördes även en fusion av tidigare uppköpen BRS Kassasystem och PC Kassasystem.

Personalstyrkan fördubblades under 2021 från 25 till 50 personer och i början av året bytte bolaget namn från tidigare Kaching till Yabie, ett varumärke bolaget planerar att ompositionera tydligare på marknaden under 2022. Yabie ändrade under 2021 till brutet räkenskapsår för att både företagsekonomiskt och administrativt passa bättre in i en framtida börsnoterad miljö.

Sedan starten 2017 har Yabie satsat stort på att utveckla bolaget och har totalt tagit in drygt 500 MSEK. 220 MSEK av dessa togs in under en finansieringsrunda i maj 2021. Sedan tidigare återfinns bland andra Creades, Swedbank, Brightly Ventures och NFT Ventures som investerare i bolaget.

”Vi kommer nu att fortsätta vår tillväxtresa, utveckla vårt erbjudande och ta fram nya produkter som hjälper småföretagares vardag och verksamhet. Dessutom förbereder vi bolaget för en börsnotering under 2022 som ett naturligt nästa steg i vår resa”, säger Mathias Plank.