Ica-banken har drabbats av omfattande tekniska problem som påverkar flera av dess tjänster. Både inloggning via webb och app samt användningen av Swish och kortbetalning i butik har påverkats, enligt uttalanden från Jenny Gerdes, pressansvarig för Ica-banken.

Under lördagsmorgonen blev det tydligt för användare att nå bankens mobiltjänster, inklusive inloggning, stötte på hinder. I ett meddelande på bankens hemsida framgick det att problem med inloggning var aktuella och att bankens team arbetade för att lösa situationen.

”Vi är för närvarande medvetna om inloggningsproblemen. Vi arbetar aktivt med att åtgärda detta,” meddelade banken.

Tyvärr finns ingen angiven prognos för när problemet kan förväntas vara löst, vilket har orsakat en viss oro bland bankens kunder. Jenny Gerdes underströk emellertid bankens dedikerade arbete för att lösa situationen så snart som möjligt och uttryckte sina beklaganden över de besvär detta har medfört för användarna.

Det senaste meddelandet från Ica-banken gav vidare information om att de tekniska problemen hade en bredare påverkan än vad som ursprungligen framgick. Utöver inloggningssvårigheterna påverkade problemen även användningen av Swish samt uppvisade sporadiska störningar vid kortbetalning i butik. Denna utveckling har skapat ytterligare osäkerhet och påfrestningar för bankens kunder.

”Vi önskar att beklaga för de olägenheter detta har orsakat för våra kunder,” meddelade Ica-bankens företrädare.

I väntan på ytterligare uppdateringar från Ica-banken uppmanas kunder att hålla sig informerade om situationens utveckling genom bankens officiella kommunikationskanaler. De som drabbats av problemen ombeds vara tålmodiga medan banken arbetar för att återställa full funktionalitet så snart som möjligt.