Medtech har varit dominant bland både vinnarna och förlorarna i augusti. Finanstid tar er igenom de tre bästa aktierna och de tre sämsta, sett till kursutveckling i augusti. Vi tar upp de kursdrivande parametrarna och intressanta PM under månaden.

De tre bästa

1. Sprint Bioscience (+270,14 %)

Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har en portfölj av projekt som är inriktade på att angripa delar av cancercellers processer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har huvudkontor i Huddinge.

Väsentliga händelser i augusti

16 Augusti – Sprint licensierar cancerprogram VADA – värdet uppgår till 316 MUSD

24 Augusti – Delårsrapport Jan-Jun

31 Augusti – Johan Emilsson utses till ny VD

2.   Cereno Scientific B (+177,65 %)

Cereno Scientific är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.

Väsentliga händelser i augusti

15 Augusti – Presenterar prekliniska data för kandidat

21 Augusti – Eva Jagenheim utses till ny CFO

23 Augusti – Öppnar två nya kliniker

23 Augusti – Lanserar nytt initiativ

25 Augusti – Delårsrapport Q2

28 Augusti – Publiceras i högt rankande tidsskriften ”Blood”

29 Augusti – Styrelse och ledning ingår lock-up avtal

3.  Double Bond Pharmaceutical B (+96,77 %)

Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Väsentliga händelser i augusti

25 Augusti – Delårsrapport Q2 med positivt VD-ord

De tre sämsta

1. S2Medical B (-76,79 %)

S2Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av diverse sårläkningsprodukter. Olika produkter som erbjuds inkluderar cellulosabaserat material och förband för läkning av brännskador, samt kroniska sår. Produkterna säljs under olika varumärken, främst på europeisk nivå. S2Medical grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.

Väsentliga händelser i augusti

23 Augusti – Riktad emission till garanter 

25 Augusti – Delårsrapport Q2

2. Ascelia Pharma (-75,46 %)

Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolaget utvecklar diverse läkemedelskandidater, där störst användning återfinns inom behandling av cancer som drabbat lever och magsäck. Bolaget grundades år 2000 och har huvudkontor i Malmö, Sverige men opererar på en global marknad.

Väsentliga händelser i augusti

7 Augusti – Oklarheter runt FAS 3 studie av SPARKLE

18 Augusti – Halvårsrapport

31 Augusti – Annonserar organisatoriska neddragningar

3. Move About Group (-66,10 %)

Move About Group tillhandahåller elbilspooler genom en egenutvecklad molnbaserad delningsplattform. Bolaget använder en platsbaserad modell som innebär att användarna måste återlämna elbilen till samma plats som den hämtades, vanligtvis en parkeringsplats med laddningsstolpe. Kunderna består huvudsakligen av privatpersoner. Bolaget är verksamma i Norge, Sverige och Tyskland. Move About har sitt huvudkontor i Göteborg.

Väsentliga händelser i augusti

29 Augusti – Q2 Rapport med information om konkurs i den norska verksamheten

 

Det var allt för augusti och nu tittar vi fram emot ett spännande september.