Freja eID Group AB meddelar en banbrytande nyhet som kommer att utvidga tillgängligheten för deras e-legitimationstjänst. Under hösten kommer företaget att lansera en funktion som möjliggör utfärdande av e-legitimationer för personer som saknar svenskt personnummer, genom att basera identifiering på samordningsnummer istället. Detta initiativ förväntas inte bara locka en betydande mängd nya kunder till Freja utan också minska det digitala utanförskapet för de som tidigare har varit utestängda från digitala tjänster på grund av brister i samordningsnummersystemet. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North och har i år haft en uppgång på imponerande 141 procent.

Bakgrund och utmaningar med samordningsnummer

För personer som inte är folkbokförda i Sverige erbjuder det svenska systemet samordningsnummer som en alternativ identifieringsmetod istället för det vanliga personnumret. Tyvärr har detta system lidit av flera brister genom åren, inklusive problem med utgivning och identitetskontroll. Detta har resulterat i att många individer hamnat i ett digitalt utanförskap eftersom de inte har kunnat erhålla en e-legitimation baserad på deras samordningsnummer.

För att tackla dessa problem och förbättra användarupplevelsen har en ny lag om samordningsnummer trätt i kraft den 1 september. De nya reglerna inkluderar införandet av en kategorisering av samordningsnummer, som kan verifieras genom SPAR (Svensk Personadressregister). Kategorierna kommer att variera mellan “styrkt,” “sannolikt,” och “osäkert.” Dessutom kommer identiteten nu att kräva verifiering vid ett besök hos Skatteverket.

Frejas lösning – e-legitimation utan personnummer

I april beviljades Freja eID Group AB ett godkännande från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) att utfärda deras e-legitimation, Freja+, för personer med samordningsnummer. Detta gäller för dem som innehar ett hemlandspass från en EU- eller EES-medlemsstat och där samordningsnumret har verifierats och kontrollerats via SPAR. Med det nya godkännandet och den nyligen införda kategoriseringen av samordningsnummer, är Freja nu rustade för att utöka sitt tjänsteutbud.

Framåt planerar Freja eID Group AB att erbjuda e-legitimationer för personer med samordningsnummer, vilka faller inom de nya kategorierna av styrkt och sannolikt. Detta initiativ innebär inte bara att fler individer kan få tillgång till digitala tjänster, utan det har också potentialen att attrahera fler företag, myndigheter och organisationer att samarbeta med Freja för att integrera dessa nya användare i sina digitala plattformar.

Johan Henrikson, VD för Freja eID Group AB, kommenterar: “Det finns idag över 6 000 företag, myndigheter och organisationer som förlitar sig på e-legitimeringstjänster, och omkring 10 % av dessa har valt att samarbeta med oss på Freja. Genom att erbjuda en lösning för e-legitimationer till personer med samordningsnummer tror jag att vi inte bara kommer att bidra till att minska det digitala utanförskapet, utan även skapa betydande affärsmöjligheter för vårt företag.”

Freja eID Groups initiativ för att inkludera personer med samordningsnummer genom deras e-legitimationstjänst så att man kan skaffa e-legitimation utan personnummer, markerar en viktig milstolpe mot en mer inkluderande digital framtid för alla. Med den nya lagen om samordningsnummer och Frejas innovativa lösningar, ser framtiden ljusare ut för de som tidigare har varit utestängda från den digitala världen.