Infinidat har lanserat ett ackrediteringsprogram för att stötta sina kanalpartner. Partnerprogrammet erbjuder flera utbildningsspår och är en utvidgning av företagets utbildningsalternativ online för kanalpartners, vilket återspeglar Infinidats långsiktiga arbete för sina kanalpartners. Ackrediteringen kommer att förbättra partnerns förmåga att hantera företagskundernas flexibla och komplexa behov med Infinidats datalagringslösningar.

Genom Infinidats nya ackrediteringsprogram har kanalpartnerna nu möjlighet att visa för slutanvändarkunder på företagsmarknaden att de har blivit utbildade, testade och ackrediterade för att sälja Infinidats datalagringsprodukter.

– Infinidat har haft och har bra tillväxt och våra partners har varit mycket viktiga för oss för att komma dit vi är, vi har nu ett program för att validera och för kunskapsöverföring till våra partners vilket hjälper oss på vår gemensamma resa, säger Fredrik Arveskär, regionchef för Norden och Benelux på på Infinidat.

Infinidat har samarbetat med integratörer och mervärdesåterförsäljare (VAR) under sina tio år som företag och tillhandahållit utbildning och support. Med den stadiga tillväxten av Infinidat och dess djupare penetration på storföretagsmarknaden har företagets kanalprogram behövt utvecklas, som man bland annat gjorde förra året med en ny kanalpartnerportal.

Efterfrågan på lagring med flera petabyte växer, vilket skapar nya möjligheter för fler kanalpartners som söker utvecklare och leverantörer av lagringslösningar för stora och växande datavolymer.