Veckans TA, Vecka 39 – 2021-09-27

Den här veckan kommer vi att gå igenom den tekniska biten Qbrick, Zaptec och Gullberg & Jansson. Unikt för den här veckan är att vår första utländska aktie tas upp. Jag vill därför passa på att påminna er om att det går minst lika bra att önska en utländsk aktie som en svensk.

Qbrick (QBRICK)
Sedan notering: 2,26 %
Time Frame: 4 h

Qbrick gick till börs i somras, närmare bestämt 16 juni. Handeln har varit volatil och stora rörelser intradag är inget sällsynt när det kommer till Qbrick. Teckningskursen landade på 5,75 SEK, marknaden handlade ner aktien till 4 SEK under de tre första veckorna. På dessa nivåer  vände kursen snabbt och ett bullrace tog fart med stadig köpvolym. Den högsta toppen sattes några veckor senare på 9,4 vilket motsvarade en uppgång på 135 %. Därefter har aktien handlats ner under en lite längre period med ett trendtak som fungerat som ett motstånd. Aktien har haft svårt att hitta stöd under nedgången, vilket kan bero på att inga tydliga konsoliderings-zoner skapades under det föregående bullracet. 

Jag tolkar dock prisintervallet kring 4,6 – 4,15 som en lite mer signifikant stödnivå. Om man blickar tillbaka på grafen kan vi identifiera tidigare reaktioner kring dessa nivåer. Först fungerade zonen som ett motstånd och sedan som ett stöd efter att köparna lyckats handla upp aktien över den nivån. Om den här zonen inte håller kan jag tänka mig att aktien ska ner och testa 4 SEK. Något jag gillar i dagsläget är att det fallande trendtaket tagits ut för tillfället uppföljt av ett återtest. Dock har det inte skapats en högre topp än vilket gör att Qbrick fortfarande handlas i en fallande trend kortsiktigt. Notera att ett gap har skapats under nedgången runt omkring 7,2 – 7,5. Om Qbrick under veckan inledningsvis börjar stiga finns det chans att gapet skall täppas till inom kort men ha i åtanke att motståndsnivåer ligger närmre kursen.

Indikatorer/Oscillatorer
MACD Befinner sig strax under nollnivån och lutar uppåt. Det negativa momentumet har avtagit och börjar bli allt mer positivt. I MACD syns tydliga positiva divergenser EMA 12 och 26 (de två linjerna som syns i indikatorn) har indikerat högre toppar och högre bottnar under samma tid som aktien noterat lägre toppar och bottnar. Det jag personligen tycker är knepigt med MACD-indikatorn är att den kan generera väldigt mycket falska signaler, speciellt under kortare time frames. Med det sagt, ta inte en indikator för givet. Det är bättre att kombinera med andra indikatorer men även fundamenta. 

RSI har också genererat positiva divergenser och vid måndagens öppning befinner sig aktien i det positivare intervallet (över 50). Fredagens stängningskurs innebar att RSI slutade på 53,55 vilket ger RSI hyfsat spelrum på uppsidan innan Qbrick kan tolkas som kortsiktigt överköpt. 

Väsentliga stödnivåer: intervallet 5,6 – 5,15
Väsentliga Motståndsnivåer: 6,3 och 6,6
Aktien handlas under MA 200 och 100 men över MA 50 och 20

Zaptec (ZAP)
YTD: 29,17 %
Time Frame: Daily

Zaptec har nyligen upplevt kraftiga rörelser efter att brutit över MA 200 och därmed avslutat en längre period av konsolidering. Zaptec rapporterade den 27 augusti och marknaden handlade upp aktien kort därefter till tidigare ATH-nivåer. Den lägsta noteringen i år var på 35,95 och från dessa nivåer motsvarade senaste uppgången 93 %. När kursen kom upp mot cirka 70 NOK uppstod en motreaktion och aktien handlades ner direkt och enligt fredagens stängningskurs har aktien handlats ner cirka 17 % från senaste toppen. Jag tycker den senaste nedgången är rimlig med hänsyn till hur explosivartad uppgången var. Jag tolkar det som en kortsiktig överhettning som resulterat i vinsthemtagning hos många investerare. 

Jag misstänker att Zaptec har skapat en Cup-and-Handle formation. En formation som primärt talar för vidare uppgång. Jag tänker snabbt beskriva formationen och hur man identifiera den i grafen. Formationen har fått sitt namn ‘’kopp med handtag’’ eftersom att grafen helt enkelt liknar en kopp med ett handtag. Zaptec har haft en relativt rundad botten under 2021, något som uppstår när köparna successivt kommer tillbaka med tiden. Just nu byggs handtaget på koppen, vilket är en fas då aktien handlas ner mellan ett trendtak samt ett golv. För att den optimistiska kontexten ska kvarstå är det viktigt att den här fasen inte pågår för länge. Om Zaptec skulle handlas ner under en längre period förfaller Cup-and-Handle formationen. Ett utbrott över koppens trendtak skulle kunna leda till utmaningar av tidigare ATH-nivåer och därmed möjligen noteringar av nya ATH-nivåer. 

Indikatorer/Oscillatorer​​
MACD har skapat en topp långt över nollnivån, senast korsade signal-linjen MACD-linjen ovanifrån vilket är en negativ signal som talar för att kraften och momentumet i uppgången inte längre är lika stark som tidigare. Under torsdagen och fredagen kan vi dock se att distansen mellan de två linjerna i MACD börjar närma sig varandra (se de ljusröda staplarna). Distansen mellan de två linjerna blir mindre eftersom EMA 12 börjar vända uppåt. Ett scenario är att MACD kommer fortsätta neråt närmre Nollnivån för att sedan studsa upp för vidare uppgång.

RSI har trendat upp fint under en längre period. I maj gick RSI ner under 30-nivån för att snabbt bryta över den igen och trenda upp mot 70-nivån som togs ut sent i augusti. RSI befinner sig strax över 50-nivån efter att RSI brutit ner från det överköpta territoriet. Utan att lägga allt för mycket vikt på det kan en stigande trendlinje ritas ut. Det kan vara värt att ha lite koll på hur RSI skulle reagera om den går ner mot trendgolvet.

Väsentliga stödnivåer: intervallet 58,8 – 56,7, 52,8, 46,6 och 37,2
Väsentliga motståndsnivåer: 62,5 och intervallet 64,55 – 70. Notera att intervallet är väldigt stort men jag tycker verkligen det ser ut som att säljarna dominerar här uppe. Zaptec har varit på dessa nivåer två gånger nu och stött på starkt motstånd direkt.
Aktien handlas under MA 20 men över MA 50, 100 och 200

Gullberg & Jansson (GJAB)
YTD: 94,63 %
Time Frame: Daily

Gullberg & Jansson har varit en av de största vinnarna på de svenska listorna under pandemin och aktien har haft en otrolig resa. På sista tiden har aktien inte lyckats skapa en högre topp utan har istället fallit tillbaka en bit. Gullberg & Jansson befann sig i en range under hela sommaren (Mellan de två röda linjerna i grafen). Under september bröts rangens stöd och aktien har handlats tillbaka cirka 22 % från topparna. Nedgången har varit hastig med få gröna dagar. Dock ser det ut som att aktien har hittat stödnivåer kring 74 SEK, aktien studsade kraftigt från dessa nivåer vilket indikerar på att marknaden är mer köpsugna här nere. 

Aktien har penetrerat MA 20, 50 och 100 men befinner sig fortfarande en bit över MA 200. Direkt under primärtrenden finns även en trendlinje (vita linjen) som aktien tidigare har reagerat starkt på. Det hade varit väldigt positivt om aktien nu kan samla kraft för att ta sig in i den övre tidigare rangen. Kortsiktigt kan jag tänka mig att motståndet på 85 skall utmanas. Om motståndet säger ifrån finns det risk att aktien ska göra ett återtest av stödnivån på 74. Vid ett sådant scenario kan man tolka att en ny range har uppstått och att aktien ska trejdas sidledes mellan 85 och 74 tills marknaden bestämmer sig för nästa rörelse upp eller ner. 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har trendat ner från senaste toppen och har brutit nollnivån. Under konsolideringen i rangen som jag skrev om ovan kunde tydliga negativa divergenser identifieras och enligt MACD skapades en säljsignal i slutet av juni (daily). Nu befinner sig MACD istället på historiskt låga nivåer samtidigt som Signal-linjen börjar klättra. Om EMA 12 kan bryta EMA 26 underifrån samtidigt som de båda stiger över nollnivån skulle det tyda på ett förstärkt momentum. 

RSI har trendat ner från överköpta nivåer till översålda nivåer på väldigt kort tid. Senast har RSI lyckats ta sig ur 30-nivån vilket är väldigt positivt i mina ögon. Det är exakt så man vill se att reaktionen blir, det man inte vill se är att RSI stagnerar där nere och får svårt att bryta upp. I sådana fall bekräftas ett försvagat momentum.

Väsentliga stödnivåer: 74 och intervallet 64 – 55,4
Väsentliga motståndsnivåer: 84,6 och 102
Aktien handlas under MA 20, 50 och 100 men över MA 200

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.