Ilija Batljan har påverkats ekonomiskt av krisen och kursnedgången i SBB och har tvingats sälja aktier i börsbolag för 138 miljoner kronor. Trots detta har han fortfarande kvar aktier till ett betydande värde, inklusive i onoterade teknikbolag som Exeger, Meds och Yabie.

Förra veckan lämnade Ilija Batljan sin roll som VD i det pressade fastighetsbolaget SBB, som han grundade och fortfarande är huvudägare i. Aktiekursen steg med över 50 procent efter beskedet vilket möjligtvis är en lättnad då fastighetsbolaget utgör en väsentlig del av hans noterade portfölj.

Det har framkommit att Ilija Batljan personligen är ansvarig för att ha tagit in 2,1 miljarder kronor genom att emittera två typer av obligationer via sitt holdingbolag Ilija Batljan Invest AB, (IBIAB). Dessa obligationer medför årliga räntebetalningar på cirka 165 miljoner kronor. Det har bekräftats att dessa summor utgör problem för honom, vilket blev tydligt förra veckan när IBIAB sköt upp betalningarna av ränta på sina utestående hybridobligationer på obestämd tid.

Lars Lönnquist, förvaltare av två räntefonder hos Spiltans fondbolag som äger en betydande del av obligationerna i SBB, kommenterade situationen genom att säga att det är rimligt att Batljan säljer likvida tillgångar för att klara räntebetalningar och minska skuldsättningen i ägarbolagen.

Enligt Holdings registrering har Ilija nettosålt aktier för 138 miljoner kronor under våren i stora börsbolag som Castellum, H&M och flera storbanker enligt registreringar hos Holdings.

Aktieportföljen består av många fastighetsbolag såsom Logistea där Ilija är största ägaren med en ägarandel på 22 procent. Vidare består portföljen av många teknikaktier både i noterade såväl som i onoterade miljö.